Góp ý dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đăng ngày 22 - 07 - 2022
Lượt xem: 138
100%

 

Tiếp nhận Phiếu chuyển số 767/PC-VPUB ngày 18/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về góp ý Dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4595/BKHĐT-CLPT ngày 07/7/2022.

Qua nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy nội dung Dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có liên quan đến lĩnh vực quản lý của các Sở, ngành, đơn vị. Do đó, để có đủ cơ sở, thông tin tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý Dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, rà soát góp ý các nội dung cần tích hợp vào Quy hoạch tổng thể Quốc gia do cơ quan mình quản lý và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 26/7/2022 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, thực hiện./.

(Đính kèm văn bản của Bộ KHĐT và các file Dự thảo Báo cáo Quy hoạch được đăng tải trên trang website của Sở Kế hoạch và Đầu tư)


Du_thao_Bao_cao_Tong_hop_QHTTQG lấy ý kiến 15h35.pdf | Du_thao_BCTH_DMC_QHTTQG_-15h35.pdf

Tin liên quan

Thực hiện việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.(20/07/2022 8:49 SA)

Thông báo mời quan tâm Dự án Khu đô thị mới Khánh Hải, tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải,...(07/06/2022 4:09 CH)

Thông báo mời quan tâm đăng ký đầu tư dự án Khu đô thị mới Bắc sông Ông(30/05/2022 2:25 CH)

Tiếp tục tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp(23/05/2022 2:34 CH)

Thư ngõ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quốc tế KTS Super Ninh Thuận (18/05/2022 8:03 SA)

Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Trường mầm non Kim Đồng...(29/04/2022 3:37 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 11/2022 (Từ ngày 14/3 đến ngày 18/3/2022)(14/03/2022 10:43 SA)

Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận tầm nhìn đến năm 2050(03/03/2022 9:36 SA)

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025(03/03/2022 3:04 CH)

Tin mới nhất

Triển khai Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư(08/08/2022 3:28 CH)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp về Báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia(08/08/2022 3:26 CH)

Hạ tầng dẫn lối dòng vốn vào Ninh Thuận(08/08/2022 3:24 CH)

Thực hiện việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.(20/07/2022 8:49 SA)

Triển khai Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư(12/07/2022 8:58 SA)

Triển khai Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư(15/06/2022 3:56 CH)

Triển khai Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.(15/06/2022 9:24 SA)

Thông báo mời quan tâm Dự án Khu đô thị mới Khánh Hải, tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải,...(07/06/2022 4:09 CH)

Thu mời Hội thảo chuyên đề Hiện thực hóa hoạt động sản xuất kinh doanh bằng phương pháp quản lý...(07/06/2022 4:14 CH)

4 người đang online
°