Góp ý dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đăng ngày 22 - 07 - 2022
Lượt xem: 387
100%

 

Tiếp nhận Phiếu chuyển số 767/PC-VPUB ngày 18/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về góp ý Dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4595/BKHĐT-CLPT ngày 07/7/2022.

Qua nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy nội dung Dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có liên quan đến lĩnh vực quản lý của các Sở, ngành, đơn vị. Do đó, để có đủ cơ sở, thông tin tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý Dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, rà soát góp ý các nội dung cần tích hợp vào Quy hoạch tổng thể Quốc gia do cơ quan mình quản lý và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 26/7/2022 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, thực hiện./.

(Đính kèm văn bản của Bộ KHĐT và các file Dự thảo Báo cáo Quy hoạch được đăng tải trên trang website của Sở Kế hoạch và Đầu tư)


Du_thao_Bao_cao_Tong_hop_QHTTQG lấy ý kiến 15h35.pdf | Du_thao_BCTH_DMC_QHTTQG_-15h35.pdf

Tin liên quan

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật...(30/08/2023 3:57 CH)

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng(08/08/2023 3:00 CH)

Hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.(05/06/2023 11:27 SA)

Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Ninh Thuận năm...(28/04/2023 4:10 CH)

Thông báo mời quan tâm dự án Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo (21/04/2023 4:02 CH)

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh...(05/04/2023 7:46 SA)

Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy...(07/03/2023 1:33 CH)

Thông báo về việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp thông qua dịch vụ...(06/03/2023 1:39 CH)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực hỗ trợ doanh...(25/11/2022 10:02 SA)

Tin mới nhất

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật...(30/08/2023 3:57 CH)

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng(08/08/2023 3:00 CH)

nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Bùi Công Ngọc(18/07/2023 8:42 SA)

Tình hình phát triển doanh nghiệp, HTX tháng 06 năm 2023 (Tính đến ngày 30/6/2023)(18/07/2023 8:38 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2024.(03/07/2023 7:52 SA)

Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. (03/07/2023 7:51 SA)

HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050(03/07/2023 7:50 SA)

Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách...(14/06/2023 4:28 CH)

Bộ Công Thương: Nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý(13/06/2023 8:16 SA)

68 người đang online
°