Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Đăng ngày 08 - 08 - 2023
Lượt xem: 109
100%

 

Thực hiện Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025, trong đó: 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Trong thời gian qua Sở kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận đã triển khai tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng hiện nay đạt 72,5% tổng số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã góp phần nâng cao hiệu quả tính cực trong giải quyết thủ tục hành chính đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo một số nội dung liên quan đến việc giải quyết các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng như sau:

Kể từ ngày 01/9/2023, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được áp dụng hình thức tiếp nhận trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn và không tiếp nhận bản giấy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; doanh nghiệp được miễn phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo địa chỉ đăng ký.

Đối với các thủ tục liên quan đến lĩnh vực thành lập mới doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương thức nộp hồ sơ trực tuyến hoặc hồ sơ giấy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, theo khả năng, nhu cầu của doanh nghiệp.

Trường hợp có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Đăng ký kinh doanh số điện thoại: 0259.3824901 hoặc số 0828.740799 (Bà Trương Thị Tố Hương - Phó Trưởng phòng) hoặc số 0909.236136 (Ông Nguyễn Văn Bình - Chuyên viên) hoặc số 0909.105916 (Ông Phạm Thanh Tuấn - Chuyên viên) để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân  được biết, thực hiện.

Trân trọng!


3027-SKHDT.pdf

Tin liên quan

Đào tạo chuyên đề “Năng lực lãnh đạo và Quản trị Marketing bán hàng dành cho CEO”(27/11/2023 8:42 SA)

Thông báo Công khai Kế hoạch và thông báo tổ chức sơ tuyển, tiếp nhận vào làm công chức tại Sở Sở...(20/10/2023 2:41 CH)

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật...(30/08/2023 3:57 CH)

Hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.(05/06/2023 11:27 SA)

Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Ninh Thuận năm...(28/04/2023 4:10 CH)

Thông báo mời quan tâm dự án Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo (21/04/2023 4:02 CH)

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh...(05/04/2023 7:46 SA)

Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy...(07/03/2023 1:33 CH)

Thông báo về việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp thông qua dịch vụ...(06/03/2023 1:39 CH)

Tin mới nhất

Triển khai Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.(22/02/2024 10:55 SA)

Kết quả điểm thi phần thi viết dự tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám...(08/01/2024 6:59 SA)

Đào tạo chuyên đề “Năng lực lãnh đạo và Quản trị Marketing bán hàng dành cho CEO”(27/11/2023 8:42 SA)

Danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025(06/11/2023 4:25 CH)

đăng ký làm việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...(31/10/2023 3:51 CH)

Ninh Thuận khuyến khích phát triển những doanh nghiệp mạnh, doanh nhân giỏi(31/10/2023 3:44 CH)

Ninh Thuận sắp tổ chức sự kiện ngày văn hóa, du lịch tại Cần Thơ(31/10/2023 3:40 CH)

đăng tải thông tin Dự án thu hút đầu tư từ nguồn kiều hối.(31/10/2023 3:23 CH)

đăng tải dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...(31/10/2023 3:22 CH)

104 người đang online
°