Hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đăng ngày 05 - 06 - 2023
Lượt xem: 738
100%

 

Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Hội đồng thẩm định Quốc gia họp thông qua ngày 30/12/2022 và ban hành Báo cáo thẩm định số 420/BC-HĐTĐ ngày 17/01/2023.

Trên cơ sở ý kiến của các Thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia phản biện, kết luận của Chủ tịch Hội đồng và Báo cáo thẩm định số 420/BC-HĐTĐ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh (có phụ lục báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh sửa Quy hoạch tỉnh kèm theo), được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua tại Kết luận số 375-KL/TU ngày 10/4/2023 và được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12/5/2023 của HĐND tỉnh.

Để Tỉnh có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Quyết định số 1291/QĐ-HĐTĐ ngày 17/9/2021 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh về việc ban hành Quy trình và nội dung thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận kính đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét, rà soát, xác nhận hồ sơ Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý Hội đồng xem xét, có ý kiến./.

(Đính kèm:    - Văn bản thống nhất của UBND tỉnh;

- Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định;

- Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh;

- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh;

- Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh;

- Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược DMC;

- Hệ thống sơ đồ, bản đồ, CSDL Quy hoạch tỉnh).

https://drive.google.com/drive/folders/1RJ0kIkYUM3vxL0fT8CpCoGz66FChiGrr

Tin liên quan

Đào tạo chuyên đề “Năng lực lãnh đạo và Quản trị Marketing bán hàng dành cho CEO”(27/11/2023 8:42 SA)

Thông báo Công khai Kế hoạch và thông báo tổ chức sơ tuyển, tiếp nhận vào làm công chức tại Sở Sở...(20/10/2023 2:41 CH)

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật...(30/08/2023 3:57 CH)

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng(08/08/2023 3:00 CH)

Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Ninh Thuận năm...(28/04/2023 4:10 CH)

Thông báo mời quan tâm dự án Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo (21/04/2023 4:02 CH)

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh...(05/04/2023 7:46 SA)

Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy...(07/03/2023 1:33 CH)

Thông báo về việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp thông qua dịch vụ...(06/03/2023 1:39 CH)

Tin mới nhất

Triển khai Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.(22/02/2024 10:55 SA)

Kết quả điểm thi phần thi viết dự tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám...(08/01/2024 6:59 SA)

Đào tạo chuyên đề “Năng lực lãnh đạo và Quản trị Marketing bán hàng dành cho CEO”(27/11/2023 8:42 SA)

Danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025(06/11/2023 4:25 CH)

đăng ký làm việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...(31/10/2023 3:51 CH)

Ninh Thuận khuyến khích phát triển những doanh nghiệp mạnh, doanh nhân giỏi(31/10/2023 3:44 CH)

Ninh Thuận sắp tổ chức sự kiện ngày văn hóa, du lịch tại Cần Thơ(31/10/2023 3:40 CH)

đăng tải thông tin Dự án thu hút đầu tư từ nguồn kiều hối.(31/10/2023 3:23 CH)

đăng tải dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...(31/10/2023 3:22 CH)

39 người đang online
°