Thực hiện việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đăng ngày 20 - 07 - 2022
Lượt xem: 201
100%

 

Ngày 19/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 2577/SKHĐT-ĐTGS về thực hiện việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 2760/VPUB-KTTH ngày 18/7/2022 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai văn bản số 4704/BKHĐT-QLĐT ngày 12/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 8 khoản 1) và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 8 khoản 1) quy định về các thông tin phải được đăng tải và thời hạn, quy trình đăng tải thông tin về đấu thầu. Theo đó, đối với thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, các tổ chức chịu trách nhiệm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

Để đảm bảo việc đăng tải thông tin về đấu thầu thực hiện đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Ban Quản lý dự án đầu tư, các đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát và hoàn thành việc đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định trước ngày 30/7/2022, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/8/2022 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Đính kèm chi tiết: 4704/BKHĐT-QLĐT


BKHDT 4704.pdf | Danh sach CDT-BMT chua dang tai.rar | Phong 1.xlsx | Phong 2.xlsx | ubnd-2760.pdf

Tin liên quan

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật...(30/08/2023 3:57 CH)

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng(08/08/2023 3:00 CH)

Hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.(05/06/2023 11:27 SA)

Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Ninh Thuận năm...(28/04/2023 4:10 CH)

Thông báo mời quan tâm dự án Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo (21/04/2023 4:02 CH)

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh...(05/04/2023 7:46 SA)

Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy...(07/03/2023 1:33 CH)

Thông báo về việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp thông qua dịch vụ...(06/03/2023 1:39 CH)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực hỗ trợ doanh...(25/11/2022 10:02 SA)

Tin mới nhất

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật...(30/08/2023 3:57 CH)

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng(08/08/2023 3:00 CH)

nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Bùi Công Ngọc(18/07/2023 8:42 SA)

Tình hình phát triển doanh nghiệp, HTX tháng 06 năm 2023 (Tính đến ngày 30/6/2023)(18/07/2023 8:38 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2024.(03/07/2023 7:52 SA)

Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. (03/07/2023 7:51 SA)

HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050(03/07/2023 7:50 SA)

Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách...(14/06/2023 4:28 CH)

Bộ Công Thương: Nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý(13/06/2023 8:16 SA)

55 người đang online
°