Thực hiện việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đăng ngày 20 - 07 - 2022
Lượt xem: 39
100%

 

Ngày 19/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 2577/SKHĐT-ĐTGS về thực hiện việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 2760/VPUB-KTTH ngày 18/7/2022 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai văn bản số 4704/BKHĐT-QLĐT ngày 12/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 8 khoản 1) và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 8 khoản 1) quy định về các thông tin phải được đăng tải và thời hạn, quy trình đăng tải thông tin về đấu thầu. Theo đó, đối với thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, các tổ chức chịu trách nhiệm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

Để đảm bảo việc đăng tải thông tin về đấu thầu thực hiện đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Ban Quản lý dự án đầu tư, các đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát và hoàn thành việc đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định trước ngày 30/7/2022, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/8/2022 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Đính kèm chi tiết: 4704/BKHĐT-QLĐT


BKHDT 4704.pdf | Danh sach CDT-BMT chua dang tai.rar | Phong 1.xlsx | Phong 2.xlsx | ubnd-2760.pdf

Tin liên quan

Góp ý dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050(22/07/2022 8:21 SA)

Thông báo mời quan tâm Dự án Khu đô thị mới Khánh Hải, tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải,...(07/06/2022 4:09 CH)

Thông báo mời quan tâm đăng ký đầu tư dự án Khu đô thị mới Bắc sông Ông(30/05/2022 2:25 CH)

Tiếp tục tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp(23/05/2022 2:34 CH)

Thư ngõ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quốc tế KTS Super Ninh Thuận (18/05/2022 8:03 SA)

Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Trường mầm non Kim Đồng...(29/04/2022 3:37 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 11/2022 (Từ ngày 14/3 đến ngày 18/3/2022)(14/03/2022 10:43 SA)

Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận tầm nhìn đến năm 2050(03/03/2022 9:36 SA)

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025(03/03/2022 3:04 CH)

Tin mới nhất

Triển khai Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư(08/08/2022 3:28 CH)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp về Báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia(08/08/2022 3:26 CH)

Hạ tầng dẫn lối dòng vốn vào Ninh Thuận(08/08/2022 3:24 CH)

Góp ý dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050(22/07/2022 8:21 SA)

Triển khai Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư(12/07/2022 8:58 SA)

Triển khai Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư(15/06/2022 3:56 CH)

Triển khai Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.(15/06/2022 9:24 SA)

Thông báo mời quan tâm Dự án Khu đô thị mới Khánh Hải, tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải,...(07/06/2022 4:09 CH)

Thu mời Hội thảo chuyên đề Hiện thực hóa hoạt động sản xuất kinh doanh bằng phương pháp quản lý...(07/06/2022 4:14 CH)

20 người đang online
°