Thông báo mời quan tâm đăng ký đầu tư dự án Khu đô thị mới Bắc sông Ông

Đăng ngày 30 - 05 - 2022
Lượt xem: 71
100%

 

Khu đô thị mới Bắc sông Ông, tại khu phố 5, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 45/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 và Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 23/05/2022 về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Bắc sông Ông. Dự án có quy mô diện tích khoảng 19,39 ha. Tổng vốn đầu tư khoảng 1.649 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án là 05 năm.

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các dự án: Trước 10 giờ 00 phút ngày 07/7/2022.

- Thông tin liên hệ:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế).

+ Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

+ Số điện thoại: 0259.3891677/3891679.

+ Fax: 0259.3825488.

+ Email: edo@ninhthuan.gov.vn.      

- Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Tải tệp tin (file) hồ sơ trên Hệ thống đấu thầu quốc gia để làm cơ sở lập hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Bắc sông Ông.

- Ngoài các thành phần hồ sơ theo quy định nêu trên, Nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án phải có văn bản:

+ Cam kết nộp ngân sách nhà nước m3 trong trường hợp là Nhà đầu tư duy nhất đáp ứng yêu cầu sơ bộ về về năng lực, kinh nghiệm.

+ Cam kết hoàn trả các chi phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Bắc Sông Ông.

- Nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Nhà đầu tư nộp hồ sơ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước 10 giờ 00 phút ngày 07/7/2022.

Ngoài việc nộp hồ sơ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhà đầu tư nộp 06 bộ hồ sơ (nếu có) đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế) để lưu trữ hồ sơ.

 


QĐ phê duyệt Quy hoạch và Bản đồ dự án.pdf | Quyết đinh chủ trương đầu tư (Việt -Anh).pdf | Quyết định Năng lực kinh nghiệm (Việt-Anh).pdf | Thông báo mời Quan tâm Sông Ông (Việt-Anh).pdf | Biểu mẫu.doc

Tin liên quan

Thông báo mời quan tâm Dự án Khu đô thị mới Khánh Hải, tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải,...(07/06/2022 4:09 CH)

Tiếp tục tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp(23/05/2022 2:34 CH)

Thư ngõ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quốc tế KTS Super Ninh Thuận (18/05/2022 8:03 SA)

Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Trường mầm non Kim Đồng...(29/04/2022 3:37 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 11/2022 (Từ ngày 14/3 đến ngày 18/3/2022)(14/03/2022 10:43 SA)

Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận tầm nhìn đến năm 2050(03/03/2022 9:36 SA)

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025(03/03/2022 3:04 CH)

Khảo sát mức độ đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp(09/02/2022 3:51 CH)

Thông báo mời quan tâm đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án Nhà máy điện mặt trời...(08/01/2022 10:23 SA)

Tin mới nhất

Triển khai Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư(15/06/2022 3:56 CH)

Thông báo mời quan tâm Dự án Khu đô thị mới Khánh Hải, tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải,...(07/06/2022 4:09 CH)

Thu mời Hội thảo chuyên đề Hiện thực hóa hoạt động sản xuất kinh doanh bằng phương pháp quản lý...(07/06/2022 4:14 CH)

Tình hình phát triển doanh nghiệp, HTX 05 tháng năm 2022(03/06/2022 2:46 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (Từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2022)(30/05/2022 2:21 CH)

Tiếp tục tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp(23/05/2022 2:34 CH)

Thư ngõ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quốc tế KTS Super Ninh Thuận (18/05/2022 8:03 SA)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tại Hội nghị Gặp mặt và đối thoại doanh...(15/05/2022 5:34 SA)

Công khai Kết luận thanh tra số 40/KL-SKHĐT ngày 28/3/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư(29/04/2022 3:45 CH)

1 người đang online
°