Quy trình thực hiện lựa chọn nhà thầu

Đăng ngày 31 - 10 - 2023
Lượt xem: 39
100%

 

Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Xuân Dúng, email: dung1979.amt@gmail.com.

Theo Khoản 3 Điều 32 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT có quy định: “Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá), điểm tổng hợp (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá), không cần xác định ưu đãi, không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.”

Xin hỏi Quý Bộ, đối với phương thức lựa chọn nhà thầu 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ (báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia bao gồm các bước kỹ thuật, tài chính), Chủ đầu tư/Bên mời thầu cần có văn bản thông qua kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia trước khi mời nhà thầu thương thảo hợp đồng không? Trong trường hợp Chủ đầu tư/Bên mời thầu phải thông qua kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia thì thủ tục thực hiện như thế nào, biểu mẫu thực hiện theo quy định nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật Đấu thầu (khoản 1 Điều 38) quy định quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được thực hiện như sau: a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu; c) Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng; d) Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; đ) Hoàn thiện, ký kết hợp đồng. Đồng thời, quy trình chi tiết được quy định tại Chương II Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá), điểm tổng hợp (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá), không cần xác định ưu đãi, không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (khoản 3 Điều 32 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT). Trong trường hợp này, bên mời thầu căn cứ báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia để mời nhà thầu vào thương thảo hợp đồng./.

 


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tin liên quan

Tin mới nhất

VCCI tiếp tục chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp(31/10/2023 4:07 CH)

Nghị quyết 41 thúc đẩy DN tạo sức mạnh cộng hưởng(31/10/2023 4:06 CH)

Doanh nghiệp gồng mình với các khoản thuế, tiếp cận vốn rất khó khăn(31/10/2023 3:48 CH)

Ninh Thuận: GRDP 9 tháng đứng thứ 3 tại khu vực miền Trung(31/10/2023 3:43 CH)

Học tập kinh nghiệm quốc tế xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn...(31/10/2023 3:38 CH)

Kết luận của Thường trực Chính phủ về xây dựng luật, nghị quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về...(31/10/2023 3:36 CH)

Công tác tổ chức đấu thầu(31/10/2023 3:26 CH)

Ninh Thuận đầu tư 273 tỷ đồng tại khu vực được gỡ quy hoạch điện hạt nhân(20/10/2023 2:50 CH)

Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam năm 2023?(17/10/2022 8:51 SA)

44 người đang online
°