Công tác tổ chức đấu thầu

Đăng ngày 31 - 10 - 2023
Lượt xem: 41
100%

 

Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Văn Thiên, email: nvanthien@gmail.com.

Năm 2022, đơn vị chúng tôi là đơn vị Hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở, được giao thực hiện hạng mục đào tạo Công nghệ thông tin cho các bộ công chức đang công tác ở địa phương bằng Quyết định Phê duyệt dự toán chi tiết và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó: Giá gói thầu hơn 2 tỷ đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện. Trong hạng mục đào tạo này có một khoản chi thuê thiết bị phục vụ đào tạo với giá trị khoảng 800.000.000 đồng.

Xin hỏi Quý Bộ với khoản chi 800.000.000 đồng này, đơn vị chúng tôi có phải tổ chức đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật Đấu thầu (Điều 25) quy định tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 61) quy định việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 25 của Luật Đấu thầu và đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: (i) Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu; (ii) Phải chứng minh và thể hiện trong phương án tự thực hiện về khả năng huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu; (iii) Đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng.

Theo đó, trường hợp đơn vị được giao thực hiện gói thầu không phải là đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu, không có thiết bị đáp ứng yêu cầu của gói thầu thì không được áp dụng hình thức tự thực hiện theo quy định nêu trên./.

 


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tin liên quan

Tin mới nhất

VCCI tiếp tục chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp(31/10/2023 4:07 CH)

Nghị quyết 41 thúc đẩy DN tạo sức mạnh cộng hưởng(31/10/2023 4:06 CH)

Doanh nghiệp gồng mình với các khoản thuế, tiếp cận vốn rất khó khăn(31/10/2023 3:48 CH)

Ninh Thuận: GRDP 9 tháng đứng thứ 3 tại khu vực miền Trung(31/10/2023 3:43 CH)

Học tập kinh nghiệm quốc tế xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn...(31/10/2023 3:38 CH)

Kết luận của Thường trực Chính phủ về xây dựng luật, nghị quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về...(31/10/2023 3:36 CH)

Quy trình thực hiện lựa chọn nhà thầu(31/10/2023 3:27 CH)

Ninh Thuận đầu tư 273 tỷ đồng tại khu vực được gỡ quy hoạch điện hạt nhân(20/10/2023 2:50 CH)

Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam năm 2023?(17/10/2022 8:51 SA)

32 người đang online
°