Kết luận của Thường trực Chính phủ về xây dựng luật, nghị quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công

Đăng ngày 31 - 10 - 2023
Lượt xem: 37
100%

 

(MPI) – Ngày 24/7/2023, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 289/TB-VPCP về kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về xây dựng luật, nghị quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của lãnh đạo các bộ, cơ quan tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, rà soát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giải quyết một số vấn đề thực tiễn phát sinh trong thời gian qua theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 07/7/2023 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2023. Đây là vấn đề cấp thiết để tháo gỡ các vướng mắc, bất cập về pháp lý trong nhiều văn bản pháp luật hiện hành, cần rà soát kỹ lưỡng các quy định pháp luật có liên quan, đánh giá đầy đủ các bất cập để xây dựng luật, nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công.

Theo đó, Thường trực Chính phủ giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát các vướng mắc, bất cập trong các luật hiện hành và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ quy định pháp luật hiện hành, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong tháng 8/2023 để đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo việc hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội trên cơ sở Tờ trình số 199/TTr-CP của Chính phủ ngày 08/5/2023 về thí điểm một số cơ chế chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, tiếp tục làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, phạm vi, thẩm quyền, đối tượng, thời hạn, danh mục các dự án.

Các Bộ Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trước ngày 25/7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 và gửi hồ sơ đến Văn phòng Chính phủ trong ngày 25/7/2023.

Đồng thời, Thường trực Chính phủ giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp xây dựng dự thảo Nghị quyết và tổ chức phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để trình hồ sơ trước ngày 31/7/2023./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

VCCI tiếp tục chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp(31/10/2023 4:07 CH)

Nghị quyết 41 thúc đẩy DN tạo sức mạnh cộng hưởng(31/10/2023 4:06 CH)

Doanh nghiệp gồng mình với các khoản thuế, tiếp cận vốn rất khó khăn(31/10/2023 3:48 CH)

Ninh Thuận: GRDP 9 tháng đứng thứ 3 tại khu vực miền Trung(31/10/2023 3:43 CH)

Học tập kinh nghiệm quốc tế xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn...(31/10/2023 3:38 CH)

Quy trình thực hiện lựa chọn nhà thầu(31/10/2023 3:27 CH)

Công tác tổ chức đấu thầu(31/10/2023 3:26 CH)

Ninh Thuận đầu tư 273 tỷ đồng tại khu vực được gỡ quy hoạch điện hạt nhân(20/10/2023 2:50 CH)

Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam năm 2023?(17/10/2022 8:51 SA)

50 người đang online
°