Kế hoạch Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021

Đăng ngày 05 - 05 - 2022
Lượt xem: 33
100%

 

Ngày 03/2/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 364/KH-SKHĐT về Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021.

Đính kèm: 364/KH-SKHĐT


ke hoach THTK, CLP(03.02.2021_09h29p40)_signed.pdf

Tin liên quan

Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Ninh Thuận(31/05/2022 10:05 SA)

Giao chi tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021(06/05/2022 2:21 CH)

Báo cáo Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6...(06/05/2022 10:01 SA)

Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 (từ ngày 01/12/2020 đến ngày...(06/05/2022 9:59 SA)

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thời kỳ từ ngày 01/8/2020 đến...(05/05/2022 4:07 CH)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021(05/05/2022 4:58 CH)

Báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6...(05/05/2022 4:56 CH)

Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021(05/05/2022 4:54 CH)

Báo cáo Tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ...(05/05/2022 4:51 CH)

Tin mới nhất

Công khai Kết luận thanh tra số 2597/KL-SKHĐT ngày 20/7/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư(08/08/2022 4:42 CH)

Công khai Kết luận thanh tra số 1885/KL-SKHĐT ngày 30/5/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư(03/06/2022 2:45 CH)

Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Ninh Thuận(31/05/2022 10:05 SA)

Giao chi tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021(06/05/2022 2:21 CH)

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(06/05/2022 3:38 CH)

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục...(06/05/2022 3:35 CH)

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021(06/05/2022 3:29 CH)

Kế hoạch Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính công tại Sở Kế hoạch và...(06/05/2022 3:26 CH)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp và liên hiệp...(06/05/2022 3:04 CH)

33 người đang online
°