Họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mở rộng năm 2022

Đăng ngày 14 - 10 - 2022
Lượt xem: 140
100%

 

(MPI) – Chiều ngày 10/10/2022, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư mở rộng năm 2022. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: MPI

Cuộc họp nhằm công bố và lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia và công bố Ngày Chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong Bộ; tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các đơn vị thuộc Bộ đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số tại Bộ; thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ được giao về chuyển đổi số.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đều khẳng định vai trò của Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là con đường đi tắt, đón đầu để thực hiện khát vọng đạt mục tiêu phát triển đất nước, phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển có thu nhập cao. Đây là thách thức rất lớn hiện nay. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số Quốc gia và thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về lĩnh vực này.

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, Bộ là một thành viên gương mẫu phải đi đầu trong vấn đề chuyển đổi số. Chúng ta đã đi đầu trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ với việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, thành lập Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam cho thấy, chúng ta thấy được những vấn đề cốt lõi của đất nước là phải dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và bây giờ cụ thể hơn là vấn đề chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số… Đây là một nhiệm vụ cần thiết và cấp bách mang lại hiệu quả cho đất nước và nền kinh tế. Chúng ta phải xác định nhiệm vụ của toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số những gì và chuyển đổi số như thế nào, theo hướng dựa trên các nền tảng số, khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý, điều hành như thế nào, Bộ trưởng gợi mở các vấn đề thảo luận.

Báo cáo Kết quả chuyển đổi số của Bộ năm 2021 và tình hình triển khai trong 09 tháng đầu năm 2022, ông Nguyễn Như Sơn, Giám đốc Trung tâm Tin học cho biết, ngày 08/8/2022, tại phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021 (DTI 2021). Theo công bố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xếp vị trí thứ 2 trong 17 bộ, ngành cung cấp dịch vụ công; tăng 01 bậc trong bảng xếp hạng so với năm 2020. Chỉ số đánh giá DTI có 06 chỉ số chính, trong đó: 02 chỉ số Bộ Kế hoạch và Đầu tư xếp thứ 1/17 bộ, ngành (Nhận thức; Thể chế số); 02 chỉ số Bộ Kế hoạch và Đầu tư xếp thứ 2/17 bộ, ngành (An toàn thông tin mạng; Hoạt động chuyển đổi số); 02 chỉ số Bộ Kế hoạch và Đầu tư xếp thứ 6/17 bộ, ngành (Hạ tầng số; Nhân lực số).

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2022, về công tác thể chế, trong 09 tháng đầu năm 2022, Bộ đã ban hành 06 văn bản chỉ đạo điều hành theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Chỉ thị 02/CT-BKHĐT ngày 14/4/2022 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc; Quyết định số 871/QĐ-BCĐCĐS ngày 29/4/2022 về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2022; Quyết định số 190/QĐ-BKHĐT ngày 22/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch triển khai tại Bộ giai đoạn và hàng năm; Quyết định số 1533/QĐ-BKHĐT ngày 13/3/2022 về Ngày Chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 1572/QĐ-BKHĐT ngày 15/9/2022 phê duyệt Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và triển khai Ngày chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: MPI

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị đã chia sẻ về những kết quả đạt được trong việc thúc đẩy chuyển đổi số tại đơn vị, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số và các giải pháp để đạt được kế hoạch năm 2022.

Chia sẻ tại cuộc họp về tình hình triển khai Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp cho biết, Chương trình gồm 6 nhóm hoạt động chính: xây dựng công cụ, tài liệu kiến thức; đào tạo chuyển đổi số; phát triển mạng lưới chuyên gia; hỗ trợ tư vấn chuyên sâu; hỗ trợ giải pháp; truyền thông. Hiện, Bộ đang triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật; xây dựng công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng, tài liệu hướng dẫn, đào tạo tư vấn, nâng cao nhận thức.

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, chuyển đổi số trong công tác thống kê nhằm thống kê các hoạt động thống kê theo quy định của nhà nước, đảm bảo xây dựng các cơ sở dữ liệu, quản lý ngành, lĩnh vực theo yêu cầu trung thực, phục vụ kết nối, tích hợp, sản xuất thông tin thống kê để chia sẻ sử dụng chung. Việc xử lý, phát triển, lưu trữ đã được tin học hóa, quy trình sản xuất thông tin thống kê đã được thực hiện theo Quyết định số 945/QĐ-TCTK ngày 24/9/2013 với 07 bước.

Theo ông Dương Huy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Cục đã hoàn thành cung cấp 04 dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 theo kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 991/QĐ-BKHĐT ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng biểu dương và hoan nghênh cố gắng của các đơn vị trong công tác chuyển đổi số, đặc biệt là Trung tâm Tin học trong việc tham mưu cho Bộ trưởng để triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Trong thời gian tới, các đơn vị thuộc Bộ phải tiếp tục phổ biến, quán triệt để thấy được tính cấp bách, vai trò của chuyển đổi số ở Bộ. Đây là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện mục tiêu, khát vọng tiến nhanh, muốn đi đầu trong cải cách phải vươn lên ở tầm cao hơn, chất lượng tốt hơn, phản ứng chính sách nhanh hơn, đưa ra kiến nghị cho Chính phủ, Đảng, Nhà nước tốt hơn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số với tinh thần trách nhiệm cao, nhất là người đứng đầu; phải coi đây là nhiệm vụ chính trị chung của các đơn vị. Chuyển đổi số là tiêu chí bình xét thi đua, để cùng nhau thi đua, thực hiện đúng, đáp ứng yêu cầu, đặc biệt lưu ý phải thực chất, hiệu quả để phục vụ công tác chuyên môn, kết nối, chia sẻ, sử dụng dùng chung cơ sở dữ liệu và phải đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Về thi đua, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục thực hiện đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ, chọn ngày 10/10 hằng năm là ngày Chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trao thưởng cho các đơn vị làm tốt. Đồng thời, công tác đánh giá thi đua phải thực hiện công tâm, khách quan, động viên các đơn vị làm tốt và nhắc nhở các đơn vị làm chưa tốt để cùng nhau phấn đấu.

Về phối hợp với các bộ, ngành cần thực hiện tốt hơn nữa để sử dụng nguồn dữ liệu vì mục đích chung, vì mục tiêu phát triển đất nước.

Bộ trưởng giao Trung tâm Tin học bám sát các tiêu chí của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số để tiếp tục phát huy những kết quả Bộ đã đạt được và có các giải pháp để cải thiện các tiêu chưa tốt; chuẩn bị nội dung thông báo kết luận cuộc họp của Bộ trưởng để chỉ đạo các đơn vị thực hiện./.

Ngày 13/9/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1533/QĐ-BKHĐT, lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Chuyển đổi số tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Đồng thời, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của các đơn vị, hành động đồng bộ ở các cấp lãnh đạo và sự tham gia của toàn thể công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

 

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tin liên quan

Tin mới nhất

VCCI tiếp tục chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp(31/10/2023 4:07 CH)

Nghị quyết 41 thúc đẩy DN tạo sức mạnh cộng hưởng(31/10/2023 4:06 CH)

Doanh nghiệp gồng mình với các khoản thuế, tiếp cận vốn rất khó khăn(31/10/2023 3:48 CH)

Ninh Thuận: GRDP 9 tháng đứng thứ 3 tại khu vực miền Trung(31/10/2023 3:43 CH)

Học tập kinh nghiệm quốc tế xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn...(31/10/2023 3:38 CH)

Kết luận của Thường trực Chính phủ về xây dựng luật, nghị quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về...(31/10/2023 3:36 CH)

Quy trình thực hiện lựa chọn nhà thầu(31/10/2023 3:27 CH)

Công tác tổ chức đấu thầu(31/10/2023 3:26 CH)

Ninh Thuận đầu tư 273 tỷ đồng tại khu vực được gỡ quy hoạch điện hạt nhân(20/10/2023 2:50 CH)

45 người đang online
°