Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 96/NQ-CP

Đăng ngày 14 - 10 - 2022
Lượt xem: 68
100%

 

(MPI) – Ngày 29/9/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quyết định số 1616/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm cụ thể hóa các nội dung công việc, xác định thời hạn, tiến độ, kết quả đầu ra, trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ.

Cụ thể, về hoàn thiện thể chế phát triển và liên kết vùng, gồm 03 nhiệm vụ: Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2023; Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2022; Báo cáo rà soát các cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng trung du và miền núi phía Bắc, trình Thủ tướng Chính phủ quý II/2023.

Về phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng, gồm 02 nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách về phát triển công nghiệp vùng theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong giai đoạn 2023-2025; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách về phát triển các ngành dịch vụ và thương mại của vùng theo hướng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa, đẩy mạnh liên kết hoạt động du lịch giữa các tỉnh trong vùng. Đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong giai đoạn 2022-2025.

Trên cơ sở những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết 96/NQ-CP; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng giao thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả những nội dung của Kế hoạch./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam năm 2023?(17/10/2022 8:51 SA)

Quy chế hoạt động của Tổ công tác hỗ trợ thực hiện và giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu...(17/10/2022 8:06 SA)

Lối thoát nào cho 172 MW của Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam(14/10/2022 1:41 CH)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị phấn đấu đạt tăng trưởng năm 2022 khoảng 8%, tạo động lực cho...(14/10/2022 1:31 CH)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 08 nhóm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công...(14/10/2022 11:12 SA)

Họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mở rộng năm 2022(14/10/2022 11:10 SA)

Thực hiện treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca(27/10/2021 7:01 CH)

Chủ tịch Quốc hội: Người dân và doanh nghiệp luôn ở vị trí trung tâm(07/10/2021 7:00 CH)

Hoàn thiện các dự án Luật và dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội(07/10/2021 6:58 CH)

54 người đang online
°