Hoàn thiện các dự án Luật và dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đăng ngày 07 - 10 - 2021
Lượt xem: 282
100%

<p> Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

 

Tại Nghị quyết, Chính phủ thống nhất phạm vi điều chỉnh của dự án Luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật gồm: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 31 Luật Đầu tư quy định phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư cho UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất; bổ sung quy định chuyển tiếp áp dụng đối với dự án đầu tư công nhóm B, C sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 1 của Luật này.

Thống nhất chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng vào Phụ lục - Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

Chính phủ giao các Bộ hoàn thiện phương án sửa đổi, bổ sung vào dự án Luật giữa quy định của Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Cơ yếu. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội. Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ, ký Tờ trình Quốc hội về dự án Luật này, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Chính phủ thống nhất với báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện dự án Luật, thay đổi tên gọi dự án Luật, mở rộng phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật có phạm vi hẹp, liên quan đến việc thực hiện Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, không tác động đến các quy định khác của Luật; bảo đảm kịp thời cung cấp thông tin thống kê, phản ánh sát thực tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án Luật; thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo giải trình, Tờ trình của Chính phủ, trình Quốc hội thông qua Dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nhằm tạo cơ sở thực hiện đúng, đầy đủ cam kết của Việt Nam trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về việc xử lý hình sự và áp dụng hình phạt đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến bí mật kinh doanh, phù hợp với điều kiện cụ thể và lộ trình cam kết của Việt Nam. Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết; thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sớm ban hành Nghị quyết./

Bảo Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam năm 2023?(17/10/2022 8:51 SA)

Quy chế hoạt động của Tổ công tác hỗ trợ thực hiện và giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu...(17/10/2022 8:06 SA)

Lối thoát nào cho 172 MW của Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam(14/10/2022 1:41 CH)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị phấn đấu đạt tăng trưởng năm 2022 khoảng 8%, tạo động lực cho...(14/10/2022 1:31 CH)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 08 nhóm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công...(14/10/2022 11:12 SA)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 96/NQ-CP (14/10/2022 11:11 SA)

Họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mở rộng năm 2022(14/10/2022 11:10 SA)

Thực hiện treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca(27/10/2021 7:01 CH)

Chủ tịch Quốc hội: Người dân và doanh nghiệp luôn ở vị trí trung tâm(07/10/2021 7:00 CH)

7 người đang online
°