Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 01 - 10 - 2021
Lượt xem: 439
100%

 

Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 1920/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm Quyết định số 1920/QĐ-UBND

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả khảo sát Mức độ hài lòng của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đối với việc...(22/09/2023 9:30 SA)

Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải...(22/09/2023 9:13 SA)

Hỏi: Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất(17/10/2022 8:19 SA)

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO và Tổ thư ký triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng...(14/09/2021 6:54 CH)

Ban hành Quy chế làm việc của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư(08/09/2021 6:51 CH)

Ban hành Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Ninh Thuận(28/08/2021 6:54 CH)

Về việc kiện toàn Tổ triển khai các công việc liên quan đến công tác cải cách hành chính của của...(19/08/2021 6:51 CH)

KẾ HOẠCH Nâng cao Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của Sở Kế hoạch và Đầu tư(12/08/2021 6:51 CH)

Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2021-2025.(08/11/2020 9:04 SA)

27 người đang online
°