Ban hành Quy chế làm việc của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 08 - 09 - 2021
Lượt xem: 677
100%

 

Ngày 08/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-SKHĐT về ban hành Quy chế làm việc của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đính kèm chi tiết: 98/QĐ-SKHĐT

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hỏi: Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất(17/10/2022 8:19 SA)

Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi...(01/10/2021 6:55 CH)

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO và Tổ thư ký triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng...(14/09/2021 6:54 CH)

Ban hành Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Ninh Thuận(28/08/2021 6:54 CH)

Về việc kiện toàn Tổ triển khai các công việc liên quan đến công tác cải cách hành chính của của...(19/08/2021 6:51 CH)

KẾ HOẠCH Nâng cao Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của Sở Kế hoạch và Đầu tư(12/08/2021 6:51 CH)

Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2021-2025.(08/11/2020 9:04 SA)

Thông báo Các ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng,...(14/11/2019 8:41 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn...(28/10/2019 8:40 SA)

15 người đang online
°