Hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đăng ngày 25 - 07 - 2022
Lượt xem: 986
100%

 

Ngày 13/7/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Tờ trình số 2502/TTr-SKHĐT trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định Luật Quy hoạch và ý kiến thống nhất của UBND tỉnh Ninh Thuận tại văn số 3034/UBND-KTTH ngày 12/7/2022.

Đính kèm tất cả nội dung liên quan  truy cập theo địa chỉhttps://drive.google.com/drive/folders/1hhHwPv22Xo5jVlBharMPotPLz42XR-I-

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050(11/04/2020 9:03 SA)

Nhiều chính sách khuyến khích phát triển nghề muối(11/04/2017 7:58 SA)

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020(05/10/2015 7:35 SA)

60 người đang online
°