Công khai Kết luận thanh tra số 1885/KL-SKHĐT ngày 30/5/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 03 - 06 - 2022
Lượt xem: 516
100%

 

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-SKHĐT ngày 24/02/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận về việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan đối với dự án Kè chống sạt lở khu vực cảng cá Cà Ná do UBND huyện Thuận Nam làm chủ đầu tư. Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố ngày 07/3/2022 và chính thức làm việc tại đơn vị được thanh tra đến ngày 18/4/2022.

Ngày 30/5/2022, Giám đốc Sở đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 1885/KL-SKHĐT đối với dự án nêu trên, cụ thể: Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra làm việc với Chủ đầu tư đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện các quy định pháp luật về đấu thầu; đồng thời, hướng dẫn, nhắc nhở và đề nghị UBND huyện Thuận Nam và các đơn vị có liên quan cần có biện pháp chấn chỉnh trong công tác quản lý nhà nước về đấu thầu nhằm tránh hạn chế, thiếu sót tương tự xảy ra trong thời gian tới.

Đính kèm Kết luận thanh tra số 1885/KL-SKHĐT ngày 30/5/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.


1885.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(08/05/2023 3:16 CH)

Quy chế và Quy chế làm việc, quy tắc ứng xử chung, ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra,...(08/05/2023 2:24 CH)

Thông báo lịch Tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022(05/05/2023 2:43 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về...(05/05/2023 2:42 CH)

Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm...(05/05/2023 2:41 CH)

Chấn chỉnh, khắc phục, tồn tại hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng và đánh giá công...(05/05/2023 2:40 CH)

BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 (Số liệu từ ngày 15/12/2021...(05/05/2023 2:40 CH)

báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022(05/05/2023 2:39 CH)

Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 (từ ngày 01/12/2021 đến ngày...(05/05/2023 2:38 CH)

50 người đang online
°