Công khai Kết luận thanh tra số 1885/KL-SKHĐT ngày 30/5/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 03 - 06 - 2022
Lượt xem: 40
100%

 

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-SKHĐT ngày 24/02/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận về việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan đối với dự án Kè chống sạt lở khu vực cảng cá Cà Ná do UBND huyện Thuận Nam làm chủ đầu tư. Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố ngày 07/3/2022 và chính thức làm việc tại đơn vị được thanh tra đến ngày 18/4/2022.

Ngày 30/5/2022, Giám đốc Sở đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 1885/KL-SKHĐT đối với dự án nêu trên, cụ thể: Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra làm việc với Chủ đầu tư đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện các quy định pháp luật về đấu thầu; đồng thời, hướng dẫn, nhắc nhở và đề nghị UBND huyện Thuận Nam và các đơn vị có liên quan cần có biện pháp chấn chỉnh trong công tác quản lý nhà nước về đấu thầu nhằm tránh hạn chế, thiếu sót tương tự xảy ra trong thời gian tới.

Đính kèm Kết luận thanh tra số 1885/KL-SKHĐT ngày 30/5/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.


1885.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Ninh Thuận(31/05/2022 10:05 SA)

Giao chi tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021(06/05/2022 2:21 CH)

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(06/05/2022 3:38 CH)

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục...(06/05/2022 3:35 CH)

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021(06/05/2022 3:29 CH)

Kế hoạch Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính công tại Sở Kế hoạch và...(06/05/2022 3:26 CH)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp và liên hiệp...(06/05/2022 3:04 CH)

Báo cáo kết quả Mức độ hài lòng của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đối với việc cung ứng...(06/05/2022 2:58 CH)

Kế hoạch triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế sau khảo sát mức độ hài lòng của người dân(06/05/2022 2:55 CH)

8 người đang online
°