Công khai Kết luận thanh tra số 1885/KL-SKHĐT ngày 30/5/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 03 - 06 - 2022
Lượt xem: 706
100%

 

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-SKHĐT ngày 24/02/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận về việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan đối với dự án Kè chống sạt lở khu vực cảng cá Cà Ná do UBND huyện Thuận Nam làm chủ đầu tư. Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố ngày 07/3/2022 và chính thức làm việc tại đơn vị được thanh tra đến ngày 18/4/2022.

Ngày 30/5/2022, Giám đốc Sở đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 1885/KL-SKHĐT đối với dự án nêu trên, cụ thể: Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra làm việc với Chủ đầu tư đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện các quy định pháp luật về đấu thầu; đồng thời, hướng dẫn, nhắc nhở và đề nghị UBND huyện Thuận Nam và các đơn vị có liên quan cần có biện pháp chấn chỉnh trong công tác quản lý nhà nước về đấu thầu nhằm tránh hạn chế, thiếu sót tương tự xảy ra trong thời gian tới.

Đính kèm Kết luận thanh tra số 1885/KL-SKHĐT ngày 30/5/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.


1885.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo Thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát Đầu tư thuộc Sở Kế...(31/10/2023 3:11 CH)

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự sơ tuyển để đề nghị tiếp nhận vào làm...(31/10/2023 3:08 CH)

Thông báo về việc sơ tuyển viên chức, tiếp nhận vào công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh...(31/10/2023 3:06 CH)

Thông báo công khai Kế hoạch và thông báo tổ chức sơ tuyển, tiếp nhận vào làm công chức tại Sở Sở...(31/10/2023 3:05 CH)

Công khai Kết luận thanh tra số 3851/KL-SKHĐT ngày 03/10/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư(20/10/2023 2:44 CH)

Công khai Kết luận thanh tra số 2679/KL-SKHĐT ngày 14/7/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư(20/10/2023 2:43 CH)

Công khai Kết luận thanh tra số 3281/QĐ-SKHĐT ngày 25/8/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư(12/09/2023 10:29 SA)

Công khai Kết luận thanh tra số 3227/QĐ-SKHĐT ngày 21/8/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.(23/08/2023 3:48 CH)

Công khai Kết luận thanh tra số 3061/QĐ-SKHĐT ngày 10/8/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư(23/08/2023 3:47 CH)

87 người đang online
°