Công khai Kết luận thanh tra số 1885/KL-SKHĐT ngày 30/5/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 03 - 06 - 2022
Lượt xem: 285
100%

 

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-SKHĐT ngày 24/02/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận về việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan đối với dự án Kè chống sạt lở khu vực cảng cá Cà Ná do UBND huyện Thuận Nam làm chủ đầu tư. Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố ngày 07/3/2022 và chính thức làm việc tại đơn vị được thanh tra đến ngày 18/4/2022.

Ngày 30/5/2022, Giám đốc Sở đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 1885/KL-SKHĐT đối với dự án nêu trên, cụ thể: Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra làm việc với Chủ đầu tư đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện các quy định pháp luật về đấu thầu; đồng thời, hướng dẫn, nhắc nhở và đề nghị UBND huyện Thuận Nam và các đơn vị có liên quan cần có biện pháp chấn chỉnh trong công tác quản lý nhà nước về đấu thầu nhằm tránh hạn chế, thiếu sót tương tự xảy ra trong thời gian tới.

Đính kèm Kết luận thanh tra số 1885/KL-SKHĐT ngày 30/5/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.


1885.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bổ nhiệm phụ trách kế toán Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với bà Nghiêm Ngọc Anh Tú(17/10/2022 8:12 SA)

phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng năm 2022của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận(17/10/2022 8:10 SA)

Thành lập Tổ Công tác hỗ trợ thực hiện và giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai...(17/10/2022 8:05 SA)

Công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước quý III năm 2022(17/10/2022 8:00 SA)

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022(14/10/2022 9:53 SA)

Thanh tra Dự án đầu tư Khu nghỉ dưỡng cao cấp Aminia - Ninh Chữ của Công ty cổ phần thương mại và...(14/10/2022 9:52 SA)

Thanh tra Dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Royal Ninh Thuận của Công ty TNHH Đầu tư -...(14/10/2022 9:51 SA)

Thanh tra Dự án đầu tư Khu Resort nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn Quốc tế 05 sao kết hợp với tuyến...(14/10/2022 9:50 SA)

Ban hành Quy chế chi tiêu nộ ộ của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Ninh Thuận(14/10/2022 9:49 SA)

65 người đang online
°