Thành lập Tổ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Đăng ngày 07 - 09 - 2021
Lượt xem: 449
100%

Ngày 07/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-SKHĐT về Thành lập Tổ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Trong đó:

 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác

- Chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở những nhiệm vụ, giải pháp để kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh doanh, đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh về phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới; kế hoạch thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Tham mưu, tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Sở về tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư theo các kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Đề xuất hướng xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao cho phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Sở.
Đính kèm chi tiết: 96/QĐ-SKHĐT

Tin liên quan

Thành lập Tổ Công tác đặc biệt thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh...(20/09/2021 4:01 CH)

Phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm an...(15/09/2021 4:17 CH)

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (04/09/2021 4:19 CH)

Phân công nhiệm vụ Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở Kế hoạch và...(04/09/2021 4:19 CH)

Thông tin về các văn bản chi đạo về phòng, chống dịch (01/09/2021 4:20 CH)

Thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống...(19/07/2021 4:03 CH)

Kết luận của Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (19/06/2021 4:05 CH)

Tin mới nhất

Thành lập Tổ Công tác đặc biệt thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh...(20/09/2021 4:01 CH)

Phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm an...(15/09/2021 4:17 CH)

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (04/09/2021 4:19 CH)

Phân công nhiệm vụ Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở Kế hoạch và...(04/09/2021 4:19 CH)

Thông tin về các văn bản chi đạo về phòng, chống dịch (01/09/2021 4:20 CH)

Thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống...(19/07/2021 4:03 CH)

Kết luận của Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (19/06/2021 4:05 CH)

8 người đang online
°