Triển khai Thông tư số 19/2022/TT-BKHĐT ngày 10/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đăng ngày 14 - 10 - 2022
Lượt xem: 51
100%

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 3431/VPUB-KTTH ngày 30/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, phổ biến, triển khai Thông tư số 19/2022/TT-BKHĐT ngày 10/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình cập nhật Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trên, chủ động tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố kịp thời có văn bản ý kiến gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và đầu tư xem xét hướng dẫn, giải quyết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm, thực hiện./.

(Đính kèm Thông tư số 19/2022/TT-BKHĐT ngày 10/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


Thông tư 19.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực hỗ trợ doanh...(25/11/2022 10:02 SA)

Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” của Sở Kế hoạch và Đầu tư(04/11/2022 2:27 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 42/2022 (Từ ngày 17/10 đến ngày 21/10/2022)(17/10/2022 8:53 SA)

Hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp phát triển(17/10/2022 8:50 SA)

Lễ tổng kết Khóa đào tạo chuyên gia tư vấn khởi nghiệp/kinh doanh mới(17/10/2022 8:47 SA)

Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế...(17/10/2022 8:46 SA)

Cục phát triển doanh nghiệp và VNPT ký thoả thuận hợp tác về thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh...(17/10/2022 8:24 SA)

Chính sách mới về đầu tư, đấu thầu có hiệu lực tháng 10/2022(17/10/2022 8:23 SA)

Cần doanh nhân có khát vọng vươn lên, có lòng tự tôn dân tộc(17/10/2022 8:22 SA)

60 người đang online
°