Đề nghị báo cáo khó khăn và kiến nghị của KTTT, HTX trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyển đổi số.

Đăng ngày 02 - 08 - 2021
Lượt xem: 262
100%

 

Ngày 02/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 2977/SKHĐT-ĐKKD về báo cáo khó khăn và kiến nghị của KTTT, HTX trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyển đổi số; trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị căn cứ Đề cương hướng dẫn kèm theo công văn số 4962/BKHĐT-HTX ngày 29/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chuyển đổi số và những vấn đề khác có liên quan đến khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Văn bản của Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 09/8/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đính kèm chi tiết: 2977/SKHĐT-ĐKKD

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10(22/09/2023 9:01 SA)

Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” của Sở Kế hoạch và...(04/11/2022 2:26 CH)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xếp hạng thứ hai về chuyển đổi số cấp bộ năm 2021 (17/10/2022 8:45 SA)

Xây dựng Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia (17/10/2022 8:44 SA)

Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với Nghị...(17/10/2022 8:43 SA)

Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, triển khai hiệu quả Chiến lược chuyển đổi số quốc gia(17/10/2022 8:42 SA)

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng (17/10/2022 8:41 SA)

Tư vấn, hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số cho doanh nghiệp(17/10/2022 8:26 SA)

Tiếp tục tập trung thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối, chuyển đổi số và tiếp cận tài...(17/10/2022 8:26 SA)

86 người đang online
°