Đề nghị báo cáo khó khăn và kiến nghị của KTTT, HTX trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyển đổi số.

Đăng ngày 02 - 08 - 2021
Lượt xem: 100
100%

 

Ngày 02/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 2977/SKHĐT-ĐKKD về báo cáo khó khăn và kiến nghị của KTTT, HTX trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyển đổi số; trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị căn cứ Đề cương hướng dẫn kèm theo công văn số 4962/BKHĐT-HTX ngày 29/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chuyển đổi số và những vấn đề khác có liên quan đến khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Văn bản của Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 09/8/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đính kèm chi tiết: 2977/SKHĐT-ĐKKD

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận(17/09/2021 6:53 CH)

Đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia(10/09/2021 6:56 CH)

Báo cáo khó khăn và kiến nghị của khu vực KTTT, HTX trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyển...(14/08/2021 6:51 CH)

8 người đang online
°