Thông báo mời quan tâm đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án Nhà máy điện gió Bắc Sơn

Đăng ngày 14 - 12 - 2021
Lượt xem: 593
100%

 

Căn cứ thông báo số 13/TB-UBND ngày 14/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 6554/UBND-KTTH ngày 01/12/2021 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thông báo công khai rộng rãi để các nhà đầu tư biết, quan tâm đăng ký tham gia lựa chọn nhà đầu tư lập hồ sơ, bổ sung dự án Nhà máy điện gió Bắc Sơn tại xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc và xã Tri Hải, Nhơn Hải, huyện Ninh Hải vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện việc khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch Dự án nêu trên với các thông tin như sau:
               - Tên dự án: Nhà máy điện gió Bắc Sơn.

- Địa điểm: Xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc và xã Tri Hải, Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

- Diện tích khảo sát khoảng 223,34 ha.
Đính kèm chi tiết: 4979/TB-SKHĐT, bản đồ trích lục

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 tỉnh Ninh Thuận (22/09/2023 9:09 SA)

Danh mục các dự án đầu tư chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định...(05/06/2023 10:53 SA)

Chấp thuận Nhà đầu tư thực hiện Trường mầm non Kim Đồng (05/06/2023 10:51 SA)

Danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-202(05/05/2023 9:43 SA)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất khu đô thị sông Dinh(09/11/2021 7:02 CH)

Phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025(17/10/2021 7:02 CH)

Thông báo về các vị trí đất, cơ sở hạ tầng kêu gọi đầu tư tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh...(14/10/2021 7:01 CH)

Thông báo mời quan tâm dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná.(12/10/2021 7:01 CH)

Chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới bờ sông Dinh(11/10/2021 7:02 CH)

7 người đang online
°