Dự thảo lần 1 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh Ninh Thuận.

Đăng ngày 12 - 08 - 2020
Lượt xem: 233
100%

 

Ngày 11/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành công văn số 2843/UBND-TH báo cáo dự thảo dự lần 1 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh Ninh Thuận.  
Đính kèm: 2843/UBND-TH

Tin liên quan

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN 5 NĂM 2011 - 2015(05/10/2015 7:35 SA)

37 người đang online
°