Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đăng ngày 25 - 09 - 2023
Lượt xem: 54
100%

 

Thực hiện Kế hoạch số 1061/KH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ DNNVV năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, ngày 18/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 3213/SKHĐT-ĐKKD về việc hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ tư vấn cho DNNVV. Tuy nhiên, đến thời hạn cuối ngày 15/9/2023, chỉ có 02 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nộp hồ sơ đề xuất hỗ trợ theo nội dung tại điểm a, mục 6 của Công văn số 3213/SKHĐT-ĐKKD trên.

Theo Kế hoạch số 1061/KH-UBND ngày 22/3/2023 được UBND tỉnh ban hành, hiện nay các nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và siêu do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp xã hội (số lượng 03 đơn vị); DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị (số lượng 03 đơn vị) vẫn chưa có đơn vị đăng ký nhu cầu hỗ trợ.

Nhằm tạo điều kiện cho các DNNVV trong tỉnh có nhu cầu cần hỗ trợ theo Kế hoạch số 1061/KH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đề xuất đến ngày 30/9/2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp thông báo đến các doanh nghiệp được biết để tiếp tục đề xuất nhu cầu hỗ trợ. Trân trọng!

(Đính kèm: - Kế hoạch số 1061/KH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh.

  • Công văn số 3213/SKHĐT-ĐKKD của ngày 18/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư).

3639.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

51 người đang online
°