Công khai Kết luận thanh tra số 3281/QĐ-SKHĐT ngày 25/8/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 12 - 09 - 2023
Lượt xem: 123
100%

 

Ngày 01/6/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 46/QĐ-SKHĐT về việc thanh tra dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và sản xuất nước khoáng của Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và sản xuất Krông Pha.

Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra và chính chức làm việc từ ngày 08/6/2023 đến ngày 19/7/2023.

 Ngày 25/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kết luận thanh tra số 3281/KL-SKHĐT về việc thanh tra dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và sản xuất nước khoáng của Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và sản xuất Krông Pha, cụ thể: Qua thanh tra, những tồn tại, vi phạm nói trên của Nhà đầu tư, Đoàn thanh tra đã chỉ rõ những vấn đề có tồn tại, vi phạm và Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với doanh nghiệp. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật chuyên ngành đối với vi phạm liên quan lĩnh vực đầu tư, đất đai theo quy định pháp luật hiện hành../

 (Đính kèm Kết luận thanh tra số 3281/KL-SKHĐT ngày 25/8/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch kiểm tra năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(22/01/2024 8:54 SA)

Kế hoạch kiểm tra sau Kết luận thanh tra năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(22/01/2024 8:53 SA)

Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(22/01/2024 8:51 SA)

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2024(22/01/2024 8:51 SA)

Thông báo Thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát Đầu tư thuộc Sở Kế...(31/10/2023 3:11 CH)

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự sơ tuyển để đề nghị tiếp nhận vào làm...(31/10/2023 3:08 CH)

Thông báo về việc sơ tuyển viên chức, tiếp nhận vào công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh...(31/10/2023 3:06 CH)

Thông báo công khai Kế hoạch và thông báo tổ chức sơ tuyển, tiếp nhận vào làm công chức tại Sở Sở...(31/10/2023 3:05 CH)

Công khai Kết luận thanh tra số 3851/KL-SKHĐT ngày 03/10/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư(20/10/2023 2:44 CH)

64 người đang online
°