Công khai Kết luận thanh tra số 3227/QĐ-SKHĐT ngày 21/8/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đăng ngày 23 - 08 - 2023
Lượt xem: 141
100%

 

Ngày 19/5/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 40/QĐ-SKHĐT về việc thanh tra 05 dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra và chính chức làm việc từ ngày 25/5/2023 đến ngày 05/7/2023.

 Ngày 21/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kết luận thanh tra số 3227/KL-SKHĐT về việc thanh tra chấp hành đầu tư các hạng mục công trình trong ranh giới xây dựng so với Quyết định Chủ trương đầu tư của 05 dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cụ thể: Qua thanh tra, những tồn tại, vi phạm nói trên của các Nhà đầu tư, Đoàn thanh tra đã chỉ rõ những vấn đề có tồn tại, vi phạm Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với các doanh nghiệp, yêu cầu Nhà đầu tư chấm dứt hành vi vi phạm. Đồng thời, kiến nhị UBND tỉnh giao các Sở, ngành tiếp tục rà soát, xử lý báo cáo kết qảu UBND tỉnh theo Phụ biểu số 01/BCKT-NLTT Báo cáo ngày 28/10/2022 của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII

 (Đính kèm Kết luận thanh tra số 3227/QĐ-SKHĐT ngày 21/8/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch kiểm tra năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(22/01/2024 8:54 SA)

Kế hoạch kiểm tra sau Kết luận thanh tra năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(22/01/2024 8:53 SA)

Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(22/01/2024 8:51 SA)

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2024(22/01/2024 8:51 SA)

Thông báo Thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát Đầu tư thuộc Sở Kế...(31/10/2023 3:11 CH)

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự sơ tuyển để đề nghị tiếp nhận vào làm...(31/10/2023 3:08 CH)

Thông báo về việc sơ tuyển viên chức, tiếp nhận vào công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh...(31/10/2023 3:06 CH)

Thông báo công khai Kế hoạch và thông báo tổ chức sơ tuyển, tiếp nhận vào làm công chức tại Sở Sở...(31/10/2023 3:05 CH)

Công khai Kết luận thanh tra số 3851/KL-SKHĐT ngày 03/10/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư(20/10/2023 2:44 CH)

14 người đang online
°