Công khai Kết luận thanh tra số 3061/QĐ-SKHĐT ngày 10/8/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 23 - 08 - 2023
Lượt xem: 110
100%

 

Ngày 08/5/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định thanh tra số 36/QĐ-SKHĐT về việc thanh tra Dự án khai thác và chế biến đá xây dựng mỏ đá núi Ma Tú của Công ty cổ phần sản xuất - thương mại - dịch vụ Thạch Linh.

Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra và chính chức làm việc từ ngày 16/5/2023 đến ngày 26/6/2023.

 Ngày 10/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kết luận thanh tra số 3061/KL-SKHĐT đối với dự án nêu trên, cụ thể: Qua thanh tra, những tồn tại, vi phạm nói trên của Nhà đầu tư, Đoàn thanh tra đã chỉ rõ những vấn đề có tồn tại, vi phạm tại Kết luận. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh giao các ngành rà soát quy định của pháp luật, tình hình triển khai thực tế của dự án và năng lực của nhà đầu tư; yêu cầu Nhà đầu tư khẩn trương nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền chậm nộp theo văn bản số 7258/CTNTH-QLN ngày 25/11/2022 của Cục Thuế tỉnh.

(Đính kèm Kết luận thanh tra số 3061/QĐ-SKHĐT ngày 10/8/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch kiểm tra năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(22/01/2024 8:54 SA)

Kế hoạch kiểm tra sau Kết luận thanh tra năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(22/01/2024 8:53 SA)

Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(22/01/2024 8:51 SA)

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2024(22/01/2024 8:51 SA)

Thông báo Thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát Đầu tư thuộc Sở Kế...(31/10/2023 3:11 CH)

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự sơ tuyển để đề nghị tiếp nhận vào làm...(31/10/2023 3:08 CH)

Thông báo về việc sơ tuyển viên chức, tiếp nhận vào công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh...(31/10/2023 3:06 CH)

Thông báo công khai Kế hoạch và thông báo tổ chức sơ tuyển, tiếp nhận vào làm công chức tại Sở Sở...(31/10/2023 3:05 CH)

Công khai Kết luận thanh tra số 3851/KL-SKHĐT ngày 03/10/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư(20/10/2023 2:44 CH)

81 người đang online
°