Quy trình thực hiện lựa chọn nhà thầu

Đăng ngày 20 - 10 - 2023
Lượt xem: 49
100%

 

Nội dung hỏi đáp

 

Theo Khoản 3 Điều 32 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT có quy định: “Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá), điểm tổng hợp (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá), không cần xác định ưu đãi, không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.” Xin hỏi Quý Bộ, đối với phương thức lựa chọn nhà thầu 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ (báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia bao gồm các bước kỹ thuật, tài chính), Chủ đầu tư/Bên mời thầu cần có văn bản thông qua kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia trước khi mời nhà thầu thương thảo hợp đồng không? Trong trường hợp Chủ đầu tư/Bên mời thầu phải thông qua kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia thì thủ tục thực hiện như thế nào, biểu mẫu thực hiện theo quy định nào?

Cơ quan chức năng trả lời

 

Luật Đấu thầu (khoản 1 Điều 38) quy định quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được thực hiện như sau: a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu; c) Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng; d) Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; đ) Hoàn thiện, ký kết hợp đồng. Đồng thời, quy trình chi tiết được quy định tại Chương II Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá), điểm tổng hợp (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá), không cần xác định ưu đãi, không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (khoản 3 Điều 32 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT). Trong trường hợp này, bên mời thầu căn cứ báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia để mời nhà thầu vào thương thảo hợp đồng./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khắc phục vướng mắc để các Chương trình mục tiêu quốc gia phát huy hiệu quả hơn nữa(31/10/2023 4:14 CH)

Có sự trùng lặp, vướng mắc giữa các văn bản pháp luật đang có hiệu lực(31/10/2023 4:13 CH)

Chương trình MTQG: Vướng mắc cơ bản được giải quyết(31/10/2023 4:09 CH)

Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023(31/10/2023 4:08 CH)

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn (Ninh Thuận)(31/10/2023 3:55 CH)

Ninh Thuận thu hút nhiều dự án vào Khu công nghiệp Thành Hải(31/10/2023 3:53 CH)

Chủ tịch Ninh Thuận viết thư kêu gọi “đồng hành” hoàn thành nhiệm vụ năm 2023(31/10/2023 3:42 CH)

Tổ chức Gặp mặt kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam” 13/10 và tuyên dương doanh nhân, doanh nghiệp...(22/09/2023 9:18 SA)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án tổ chức lại và Quyết định phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn...(22/09/2023 9:35 SA)

101 người đang online
°