Công khai Kết luận thanh tra số 3851/KL-SKHĐT ngày 03/10/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 20 - 10 - 2023
Lượt xem: 80
100%

 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 57/QĐ-SKHĐT ngày 19/6/2023 và Quyết định số 86/QĐ-SKHĐT ngày 20/9/2023về việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan đối với lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng tại BQLDA đầu tư xây dựng huyện Bác Ái;

Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố ngày 26/6/2023 và chính thức làm việc tại đơn vị được thanh tra đến ngày 04/8/2023.

Ngày 03/10/2023, Giám đốc Sở đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 3851/KL-SKHĐT đối với dự án nêu trên, cụ thể: Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra làm việc với Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện các quy định pháp luật về đấu thầu; đồng thời, hướng dẫn, nhắc nhở và đề nghị Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị tư vấn có biện pháp chấn chỉnh trong công tác đấu thầu nhằm hạn chế, thiếu sót tương tự xảy ra.

(Đính kèm Kết luận thanh tra số 3851/KL-SKHĐT ngày 03/10/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch kiểm tra năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(22/01/2024 8:54 SA)

Kế hoạch kiểm tra sau Kết luận thanh tra năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(22/01/2024 8:53 SA)

Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(22/01/2024 8:51 SA)

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2024(22/01/2024 8:51 SA)

Thông báo Thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát Đầu tư thuộc Sở Kế...(31/10/2023 3:11 CH)

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự sơ tuyển để đề nghị tiếp nhận vào làm...(31/10/2023 3:08 CH)

Thông báo về việc sơ tuyển viên chức, tiếp nhận vào công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh...(31/10/2023 3:06 CH)

Thông báo công khai Kế hoạch và thông báo tổ chức sơ tuyển, tiếp nhận vào làm công chức tại Sở Sở...(31/10/2023 3:05 CH)

Công khai Kết luận thanh tra số 2679/KL-SKHĐT ngày 14/7/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư(20/10/2023 2:43 CH)

92 người đang online
°