Triển khai Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 12 - 07 - 2022
Lượt xem: 194
100%

 

 

Ngày 15/6/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT (sau đây gọi tắt là Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT) về Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Ban Quản lý dự án đầu tư, các đơn vị tư vấn nghiên cứu, triển khai thực hiện Thông tư nói trên; quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, hướng dẫn./.


Thong tu 10 BKHDT.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Triển khai Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư(08/08/2022 3:28 CH)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp về Báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia(08/08/2022 3:26 CH)

Hạ tầng dẫn lối dòng vốn vào Ninh Thuận(08/08/2022 3:24 CH)

Góp ý dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050(22/07/2022 8:21 SA)

Thực hiện việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.(20/07/2022 8:49 SA)

Triển khai Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư(15/06/2022 3:56 CH)

Triển khai Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.(15/06/2022 9:24 SA)

Thông báo mời quan tâm Dự án Khu đô thị mới Khánh Hải, tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải,...(07/06/2022 4:09 CH)

Thu mời Hội thảo chuyên đề Hiện thực hóa hoạt động sản xuất kinh doanh bằng phương pháp quản lý...(07/06/2022 4:14 CH)

1 người đang online
°