Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 06 - 05 - 2022
Lượt xem: 49
100%

 

Ngày 11/12/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 4049/QĐ-SKHĐT về Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đính kèm: 4094/QĐ-SKHĐT


4094.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công khai Kết luận thanh tra số 1885/KL-SKHĐT ngày 30/5/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư(03/06/2022 2:45 CH)

Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Ninh Thuận(31/05/2022 10:05 SA)

Giao chi tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021(06/05/2022 2:21 CH)

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục...(06/05/2022 3:35 CH)

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021(06/05/2022 3:29 CH)

Kế hoạch Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính công tại Sở Kế hoạch và...(06/05/2022 3:26 CH)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp và liên hiệp...(06/05/2022 3:04 CH)

Báo cáo kết quả Mức độ hài lòng của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đối với việc cung ứng...(06/05/2022 2:58 CH)

Kế hoạch triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế sau khảo sát mức độ hài lòng của người dân(06/05/2022 2:55 CH)

8 người đang online
°