Giao chi tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021

Đăng ngày 06 - 05 - 2022
Lượt xem: 185
100%

 

Ngày 28/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 440/QĐ-UBND về việc Giao chi tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021.

Đính kèm: 440/QĐ-UBND


QĐ 440.pdf | QĐ 440 PL.pdf

Tin liên quan

báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022(28/04/2023 2:33 CH)

Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm...(26/04/2023 3:06 CH)

Thông báo về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của cán bộ, công chức Sở Kế...(27/12/2022 2:17 CH)

Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Ninh Thuận(31/05/2022 10:05 SA)

Báo cáo Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6...(06/05/2022 10:01 SA)

Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 (từ ngày 01/12/2020 đến ngày...(06/05/2022 9:59 SA)

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thời kỳ từ ngày 01/8/2020 đến...(05/05/2022 4:07 CH)

Kế hoạch Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021(05/05/2022 11:35 SA)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021(05/05/2022 4:58 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(08/05/2023 3:16 CH)

Quy chế và Quy chế làm việc, quy tắc ứng xử chung, ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra,...(08/05/2023 2:24 CH)

Thông báo lịch Tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022(05/05/2023 2:43 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về...(05/05/2023 2:42 CH)

Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm...(05/05/2023 2:41 CH)

Chấn chỉnh, khắc phục, tồn tại hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng và đánh giá công...(05/05/2023 2:40 CH)

BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 (Số liệu từ ngày 15/12/2021...(05/05/2023 2:40 CH)

báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022(05/05/2023 2:39 CH)

Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 (từ ngày 01/12/2021 đến ngày...(05/05/2023 2:38 CH)

3 người đang online
°