Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số đã lan tỏa đến nhiều địa phương

Đăng ngày 29 - 04 - 2022
Lượt xem: 297
100%

 

(MPI) - Nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và xu hướng tất yếu của chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm triển khai và kết nối các giải pháp, các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, ngày 21/4/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa kỳ (USAID) thông qua Dự án USAID LinkSME tổ chức Hội nghị “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cơ hội, thách thức và Giải pháp”.

 

Hoạt động chuyển đổi số của nhiều doanh nghiệp trên thực tế đã diễn ra một cách tự nhiên nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và sự thay đổi của thị trường, khách hàng. Nhưng nhìn chung, quá trình chuyển đổi số diễn ra còn chậm và còn nhiều khó khăn, hạn chế. Theo kết quả khảo sát gần đây của Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại Báo cáo Thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2021, hạn chế về chi phí đầu tư, thay đổi thói quen, tập quán người lao động hay thiếu nhân lực để triển khai chuyển đổi số là những rào cản chính mà doanh nghiệp đang gặp phải trong tiến trình chuyển đổi số.

Hiểu được sự quan trọng của chuyển đổi số và những hạn chế, khó khăn của doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 từ rất sớm, nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, các giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các hoạt động của Chương trình hướng tới Chuyển đổi nhận thức, tầm nhìn, chiến lược của doanh nghiệp; Hỗ trợ số hóa các hoạt động kinh doanh; Hỗ trợ số hóa quy trình quản trị, quy trình công nghệ, sản xuất và hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới cho doanh nghiệp.

Hội nghị thể hiện hành động cụ thể và thiết thực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Ninh Thuận và USAID trong nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp. Trong 30 năm qua, Ninh Thuận đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng, toàn diện trên rất nhiều lĩnh vực, đưa Ninh Thuận từ tỉnh có xuất phát điểm phát triển kinh tế - xã hội thấp, đến nay nền kinh tế của tỉnh có sự thay đổi mạnh mẽ, sự tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm; từ một tỉnh nghèo có thu nhập thấp đã vươn lên trở thành tỉnh có thu nhập trung bình.

Để đạt được những thành tựu đó, Ninh Thuận đã cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tạo thuận lợi hình thành các doanh nghiệp quy mô lớn và khoa học công nghệ cao.

Tại Hội nghị, bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có bài trình bày về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và cho biết, ngày 07/01/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp thông qua tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp.

Chương trình gồm các hoạt động như xây dựng các công cụ số, nền tảng số, cơ sở dữ liệu chuyển đổi số cho doanh nghiệp; Hình thành và điều phối Mạng lưới chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo chuyển đổi số cho doanh nghiệp; Triển khai hỗ trợ tối thiểu 100 doanh nghiệp là thành công điển hình về chuyển đổi; Thúc đẩy phát triển các nền tảng số, phù hợp với quy mô, ngành nghề và giai đoạn phát triển của doanh nghiệp; Triển khai các hoạt động truyền thông, tạo sự lan tỏa và kết nối.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cho biết, đứng trước thời cơ và thách thức mới, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã quyết tâm thực hiện chuyển đổi số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội. Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc chuyển đổi số, bám sát tinh thần chủ trương của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về thực hiện chuyển đổi số quốc gia, Tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản làm cơ sở thực hiện chuyển đổi số. Qua đó nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu biết sâu sắc hơn các nền tảng công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhìn nhận đầy đủ về chuyển đổi số trong doanh nghiệp, xây dựng lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp, tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

Qua Hội nghị, các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh nắm được những vấn đề cốt lõi của chuyển đổi số, đổi mới phương thức kinh doanh, nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng chiến lược kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, ứng dụng các giải pháp phần mềm tiên tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội nghị là hoạt động hết sức có ý nghĩa, là cơ hội tốt để các doanh nghiệp có thêm hiểu biết về các nền tảng công nghệ ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp, tiến tới số hóa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế số của tỉnh Ninh Thuận.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đã được các chuyên gia tư chia sẻ nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế, tư vấn 1-1 giải quyết những vấn đề cụ thể, kết nối với nhiều giải pháp ưu đãi từ các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế như VNPT, Cloudify, Freshdi, Amazon Global Selling đồng hành cùng Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
  •  Viewed: 385 
  •  

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về đấu thầu qua mạng và các...(24/11/2023 3:19 CH)

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh không chỉ thuần túy là ứng dụng công nghệ(31/10/2023 4:12 CH)

Chuyển đổi số tạo ra mô hình kinh doanh và các giá trị mới(31/10/2023 4:10 CH)

phê duyệt nhiệm vụ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của tỉnh Ninh Thuận (22/09/2023 9:21 SA)

Dự thảo hồ sơ trình HĐND tỉnh về xây dựng Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển...(22/09/2023 9:04 SA)

Hội thảo Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận - Cơ hội, Thách thức và Giải pháp(04/11/2022 2:30 CH)

Khảo sát nhu cầu chuyển đổi số của các doanh nghiệp - hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2022(04/11/2022 2:24 CH)

Thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư(04/11/2022 2:22 CH)

Thành lập Tổ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà...(14/10/2022 9:32 SA)

62 người đang online
°