Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 04 - 11 - 2022
Lượt xem: 147
100%

 


ke hoach phong trao.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xếp hạng thứ hai về chuyển đổi số cấp bộ năm 2021 (17/10/2022 8:45 SA)

Xây dựng Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia (17/10/2022 8:44 SA)

Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với Nghị...(17/10/2022 8:43 SA)

Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, triển khai hiệu quả Chiến lược chuyển đổi số quốc gia(17/10/2022 8:42 SA)

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng (17/10/2022 8:41 SA)

Tư vấn, hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số cho doanh nghiệp(17/10/2022 8:26 SA)

Tiếp tục tập trung thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối, chuyển đổi số và tiếp cận tài...(17/10/2022 8:26 SA)

Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận(17/09/2021 6:53 CH)

Đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia(10/09/2021 6:56 CH)

23 người đang online
°