Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 04 - 11 - 2022
Lượt xem: 213
100%

 


ke hoach phong trao.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

phối hợp báo cáo tình hình và kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020...(01/11/2023 11:26 SA)

phối hợp cung cấp tình hình chuyển đổi số Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã trên...(01/11/2023 11:24 SA)

Thông báo về việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp thông qua dịch vụ...(01/11/2023 11:22 SA)

Nghị quyết tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023.(01/11/2023 11:20 SA)

Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp...(01/11/2023 11:18 SA)

Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Kế hoạch và Đầu tư(01/11/2023 11:16 SA)

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh...(01/11/2023 11:15 SA)

Kế hoạch Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10(22/09/2023 9:01 SA)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xếp hạng thứ hai về chuyển đổi số cấp bộ năm 2021 (17/10/2022 8:45 SA)

38 người đang online
°