Thông báo mời quan tâm đăng ký đầu tư dự án Khu đô thị mới Khánh Hải.

Đăng ngày 17 - 10 - 2022
Lượt xem: 207
100%

 

Dự án Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo tại xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, được UBND tỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 45/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 và Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án. Theo đó, Dự án có quy mô diện tích khoảng 17,71 ha. Tổng vốn đầu tư khoảng 220 tỷ đồng. Tiến độ hoàn thành trong vòng 21 tháng kể từ ngày Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các dự án: Trước 10 giờ 00 phút ngày 30/5/2023.

- Thông tin liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế). Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại: 0259.3891677 / 3891679. Fax: 0259.3825488. Email: edo@ninhthuan.gov.vn.      

- Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án:

Tải tệp tin (file) hồ sơ trên Hệ thống đấu thầu quốc gia để làm cơ sở lập hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi heo.

Nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Nhà đầu tư nộp hồ sơ (gồm 01 bộ gốc và 09 bộ chụp) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; địa chỉ: Số 44, đường 16/4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Thời gian: Trước 10 giờ 00 phút ngày 30/5/2023.

Hồ sơ (bản gốc và bản chụp) phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài và đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp.


Thông báo mời Quan tâm Khánh Hải(06.06.2022_15h16p14)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

8 người đang online
°