Thành lập Tổ Công tác hỗ trợ thực hiện và giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 17 - 10 - 2022
Lượt xem: 139
100%

 


DT12943-1660814361842-52341099_nguyenthithanhbinh-19-08-2022_17h31p52_converted(22.08.2022_08h16p58)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(08/05/2023 3:16 CH)

Quy chế và Quy chế làm việc, quy tắc ứng xử chung, ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra,...(08/05/2023 2:24 CH)

Thông báo lịch Tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022(05/05/2023 2:43 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về...(05/05/2023 2:42 CH)

Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm...(05/05/2023 2:41 CH)

Chấn chỉnh, khắc phục, tồn tại hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng và đánh giá công...(05/05/2023 2:40 CH)

BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 (Số liệu từ ngày 15/12/2021...(05/05/2023 2:40 CH)

báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022(05/05/2023 2:39 CH)

Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 (từ ngày 01/12/2021 đến ngày...(05/05/2023 2:38 CH)

38 người đang online
°