Công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước quý III năm 2022

Đăng ngày 17 - 10 - 2022
Lượt xem: 51
100%

 


QD cong khai tinh hinh thuc hien du toan thu chi quy III nam 2022(10.10.2022_16h44p09)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bổ nhiệm phụ trách kế toán Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với bà Nghiêm Ngọc Anh Tú(17/10/2022 8:12 SA)

phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng năm 2022của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận(17/10/2022 8:10 SA)

Thành lập Tổ Công tác hỗ trợ thực hiện và giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai...(17/10/2022 8:05 SA)

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022(14/10/2022 9:53 SA)

Thanh tra Dự án đầu tư Khu nghỉ dưỡng cao cấp Aminia - Ninh Chữ của Công ty cổ phần thương mại và...(14/10/2022 9:52 SA)

Thanh tra Dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Royal Ninh Thuận của Công ty TNHH Đầu tư -...(14/10/2022 9:51 SA)

Thanh tra Dự án đầu tư Khu Resort nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn Quốc tế 05 sao kết hợp với tuyến...(14/10/2022 9:50 SA)

Ban hành Quy chế chi tiêu nộ ộ của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Ninh Thuận(14/10/2022 9:49 SA)

phê duyệt Kế hoạch công tác Giám sát, đánh giá đầu tư năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với...(14/10/2022 9:46 SA)

122 người đang online
°