Thắc mắc về đăng ký hộ kinh doanh

Đăng ngày 14 - 10 - 2022
Lượt xem: 416
100%

 

Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Quang Hưng, email: bogia8688@gmail.com.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, theo quy định tại Khoản 2, Điều 87, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm: “(1) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh; (2) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doah; (3) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; (4) Bản sao văn bản uỷ quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh” và quy định tại Khoản 2, Điều 85, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP: “Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện không được yêu cầu người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định”. Với định hướng, tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn huyện, trong thời gian vừa qua Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mộc Châu đã tiếp nhận và cấp mới, thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (bao gồm: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, bungalow, homestay). Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú sau thành lập, hàng năm UBND huyện Mộc Châu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động của các cơ sở lưu trú. Qua kiểm tra thực tế nhận thấy, cơ bản các cơ sở lưu trú đều đáp ứng các điều kiện như: điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy; điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vu phục vụ khách du lịch; niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, … Tuy nhiên, các hộ kinh doanh xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, bungalow, homestay) chủ yếu trên đất nông nghiệp, đất không được cấp giấy phép xây dựng, đất lâm nghiệp, đất quy hoạch vào mục đích khác (sử dụng đất không đúng mục đích để hoạt động sản xuất, kinh doanh; kinh doanh không đúng vị trí đã đăng ký kinh doanh) điều này vi phạm cam kết “… Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật…” quy định tại phụ lục số III-1 Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Từ các nội dung nêu trên, vậy sai phạm của các cơ sở lưu trú nêu trên có thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 1, Điều 93, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP không? Nếu có thì áp dụng trường hợp nào? Nếu sai phạm của các hộ kinh doanh không thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 1, Điều 93, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì áp dụng biện pháp xử lý như thế nào? Thực hiện chủ trương của Chính phủ trong cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hướng tới lợi ích của người dân, doanh nghiệp và xã hội, tạo điều kiện thông thoáng cho các hộ kinh doanh gia nhập thị trường, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, huyện Mộc Châu có thể thực hiện các biện pháp nào để tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh nói chung và dịch vụ lưu trú nói riêng, đồng thời hạn chế tình trạng địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh không thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh và sử dụng không đúng mục đích theo quy định của pháp luật?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, 2 Điều 84 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về nguyên tắc áp dụng trong đăng ký hộ kinh doanh là:

“1. Hộ kinh doanh, người thành lập hộ kinh doanh tự kê khai hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh.”

Điều 86 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

“1. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.

2. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.”

Khoản 1 Điều 93 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp sau:

“a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo;

b) Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và Cơ quan thuế;

c) Kinh doanh ngành, nghề bị cấm;

d) Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập;

đ) Hộ kinh doanh không gửi báo cáo theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

e) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.”

Việc xử lý vi phạm về đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Điều 62 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Khoản 5, 6 Điều 16 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là:

“5. Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh;

6. Yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này khi cần thiết.”

Việc xử lý vi phạm đối với hành vi xây dựng khi không được cấp Giấy phép xây dựng, sử dụng đất không đúng mục đích không thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

 


Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tổ chức Gặp mặt kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam” 13/10 và tuyên dương doanh nhân, doanh nghiệp...(22/09/2023 9:18 SA)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án tổ chức lại và Quyết định phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn...(22/09/2023 9:35 SA)

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2022(17/10/2022 8:32 SA)

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022(17/10/2022 8:31 SA)

Kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực(14/10/2022 1:33 CH)

Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước(14/10/2022 11:14 SA)

Đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn...(14/10/2022 11:13 SA)

Làm rõ thông tin nhà thầu trên Cổng đấu thầu quốc gia (14/10/2022 11:05 SA)

Giải đáp chính sách theo Luật Đấu thầu(14/10/2022 10:51 SA)

8 người đang online
°