Báo cáo khó khăn và kiến nghị của khu vực KTTT, HTX trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyển đổi số.

Đăng ngày 14 - 08 - 2021
Lượt xem: 235
100%

 

Ngày 14/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 3178/SKHĐT-ĐKKD về báo cáo khó khăn và kiến nghị của khu vực KTTT, HTX trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyể đổi số.
Đính kèm chi tiết: 3178/SKHĐT-ĐKKD

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10(22/09/2023 9:01 SA)

Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” của Sở Kế hoạch và...(04/11/2022 2:26 CH)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xếp hạng thứ hai về chuyển đổi số cấp bộ năm 2021 (17/10/2022 8:45 SA)

Xây dựng Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia (17/10/2022 8:44 SA)

Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với Nghị...(17/10/2022 8:43 SA)

Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, triển khai hiệu quả Chiến lược chuyển đổi số quốc gia(17/10/2022 8:42 SA)

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng (17/10/2022 8:41 SA)

Tư vấn, hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số cho doanh nghiệp(17/10/2022 8:26 SA)

Tiếp tục tập trung thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối, chuyển đổi số và tiếp cận tài...(17/10/2022 8:26 SA)

53 người đang online
°