Báo cáo khó khăn và kiến nghị của khu vực KTTT, HTX trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyển đổi số.

Đăng ngày 14 - 08 - 2021
Lượt xem: 102
100%

 

Ngày 14/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 3178/SKHĐT-ĐKKD về báo cáo khó khăn và kiến nghị của khu vực KTTT, HTX trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyể đổi số.
Đính kèm chi tiết: 3178/SKHĐT-ĐKKD

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận(17/09/2021 6:53 CH)

Đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia(10/09/2021 6:56 CH)

Đề nghị báo cáo khó khăn và kiến nghị của KTTT, HTX trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyển...(02/08/2021 6:51 CH)

5 người đang online
°