Triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đăng ngày 12 - 10 - 2021
Lượt xem: 452
100%

<p>Ngày 30/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT (sau đây gọi tắt là Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT) về Quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu; Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022;

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Ban Quản lý dự án đầu tư thuộc tỉnh và các Đơn vị tư vấn trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, triển khai thực hiện Thông tư số 06/2021/TTBKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định; quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, hướng dẫn./.
(Đính kèm: Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tổ chức Gặp mặt kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam” 13/10 và tuyên dương doanh nhân, doanh nghiệp...(22/09/2023 9:18 SA)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án tổ chức lại và Quyết định phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn...(22/09/2023 9:35 SA)

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2022(17/10/2022 8:32 SA)

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022(17/10/2022 8:31 SA)

Kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực(14/10/2022 1:33 CH)

Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước(14/10/2022 11:14 SA)

Đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn...(14/10/2022 11:13 SA)

Làm rõ thông tin nhà thầu trên Cổng đấu thầu quốc gia (14/10/2022 11:05 SA)

Giải đáp chính sách theo Luật Đấu thầu(14/10/2022 10:51 SA)

50 người đang online
°