Thông báo về các vị trí đất, cơ sở hạ tầng kêu gọi đầu tư tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Sau khi rà soát toàn diện các khu đất chưa được Nhà nước cho thuê đất, thuê cơ sở hạ tầng tại các cảng cá, Ban quản lý khai thác các cảng cá thông báo và kính mời các nhà tổ chức, cá nhân quan tâm nộp hồ sơ đăng ký dự án đầu tư tại các vị trí đất, cơ sở hạ tầng kêu gọi đầu tư tại các cảng cá. Cụ thể như sau:
I. Cảng cá Mỹ Tân - phần mở rộng Địa điểm: xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 1. Tổng diện tích đất chưa cho thuê là: 24.772,94 m 2 . Trong đó: - Đất khu dịch vụ hậu cần: 14.212,00 m 2 - Đất khu chế biến thuỷ sản: 10.560,94 m 2.
II. Tại Cảng Ninh Chữ Địa điểm: xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 1. Tổng diện tích đất chưa cho thuê là: 11.050,00m2 . gồm các vị trí sau: - Vị trí 01: 213 m 2 Khu số 07 - quy hoạch Khu cung cấp nhiên liệu - Vị trí 02: 300 m 2 Khu số 05 - quy hoạch Hệ thống kho lạnh - Vị trí 03: 160 m 2 Khu số 06 - quy hoạch Khu dịch vụ hậu cần - Vị trí 04: 10.377 m 2 Khu số 02, đất ngoài tường rào trước đường vào cảng - quy hoạch Kho bãi phục vụ cảng hàng hoá.
III. Cảng cá Cà Ná mở rộng Địa điểm: xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 1. Tổng diện tích đất chưa cho thuê là: 6.764,70 m 2 , gồm các vị trí sau: - Vị trí 01: 2.987,50 m 2 Khu C1- quy hoạch Chế biến hải sản - Vị trí 02: 2.869,70 m 2 Khu C1- quy hoạch Chế biến hải sản - Vị trí 03: 907,50 m 2 Khu D - quy hoạch đóng, sửa tàu thuyền
Đính kèm thông báo: 107/TB-BQL