Chương trình MTQG: Vướng mắc cơ bản được giải quyết

(Chinhphu.vn) - Tại Phiên thảo luận ở hội trường chiều 30/10 về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết các vấn đề liên quan đến văn bản hướng dẫn, giao vốn,... đã cơ bản được giải quyết.

 
30/10/2023   18:18
Chương trình MTQG: Vướng mắc cơ bản được giải quyết - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: Nhật Bắc/VGP

Trước hết, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng bày tỏ thống nhất và đánh giá cao kết quả làm việc của Đoàn giám sát, Báo cáo của Đoàn giám sát cũng như ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Qua giám sát, các bộ, các ngành nhận thấy rất nhiều kinh nghiệm bổ ích từ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

"Hiện nay, chúng ta đang xây dựng thêm một số chương trình mục tiêu quốc gia nữa như chấn hưng văn hóa,... Cách thiết kế chương trình phải thay đổi, rút kinh nghiệm từ 3 chương trình trước để xây dựng các chương trình tới hiệu quả hơn, tốt hơn", ông Nguyễn Chí Dũng nêu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư không phải cơ quan chủ trì trực tiếp 3 chương trình mục tiêu quốc gia nhưng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Trong thời gian vừa qua, Bộ đã phối hợp tích cực với các bộ, các ngành trong quá trình xây dựng, thiết kế chương trình, thẩm định chương trình và giúp Ban chỉ đạo điều hành. Đặc biệt, Bộ đã tổng hợp và báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội Tờ trình 557 về một số cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong triển khai thực hiện....

Đến nay, Ban Chỉ đạo cấp Trung ương và cấp tỉnh đã được kiện toàn. Cách vận hành của Ban chỉ đạo đã đem lại nhiều kết quả tích cực, thường xuyên giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, trong thời gian, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn lại các Ban chỉ đạo các cấp để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và phối hợp chặt chẽ, qua đó hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chia sẻ, hiện nay cơ bản đã hoàn thành tất cả các văn bản hướng dẫn của Trung ương gồm 34 văn bản quy phạm pháp luật, 75 văn bản thông thường. Mặc dù vậy, Bộ trưởng cũng rút kinh nghiệm về việc ban hành các văn bản còn chậm, trong đó có 1 văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Mong các đại biểu chia sẻ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết khối lượng văn bản rất lớn, nhiều vấn đề phức tạp, có những vấn đề mới liên quan đến nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, các chương trình cũng không được xem xét và phê duyệt tại một thời điểm. Vì vậy, về tổng thể chung rất khó tránh khỏi sự chồng chéo, bất cập. Chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi được tích hợp từ 118 chính sách trước đây vì vậy việc tổng hợp lại thành 1 chính sách rất phức tạp. 

Về giao vốn, đến nay, vốn trung hạn của ngân sách Trung ương và địa phương đã hoàn thành và bảo đảm theo quy định. Hiện nay, văn bản hướng dẫn, giao vốn, các vấn đề vướng mắc, bất cập cơ bản đã được giải quyết. Mấu chốt bây giờ là tập trung vào thực hiện giải ngân. 

"Lần này, khi được Quốc hội cho phép cơ chế thí điểm để giải quyết tất cả vướng mắc thì tôi tin tưởng với sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chắc chắn tiến độ giải ngân sẽ đạt mục tiêu đề ra", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ./.