Tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận – Cơ hội, thách thức và giải pháp”

THƯ MỜI

Thực hiện Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025; Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận – Cơ hội, thách thức và giải pháp” và trân trọng kính mời: ....................................................................................................................... .................................................................................................................................

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08h 00, ngày 21/4/2022 (Thứ năm).

2. Địa điểm: Tại Hội trường khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ; địa chỉ: Số 19 đường An Dương Vương, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

3. Nội dung: Tham dự Hội thảo “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận - Cơ hội, thách thức và giải pháp”.

4. Quý đại biểu vui lòng đăng ký tham dự chương trình trước ngày 19/4/2022 tại đường link: https://bit.ly/DX_NinhThuan Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong Quý Doanh nghiệp quan tâm, sắp xếp thời gian tham dự Hội thảo; đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tham dự. Trân trọng! (Đính kèm Chương trình Hội thảo).