thành lập Hội đồng lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Phủ Hà

Ngày 04/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 111/QĐ-SKHĐT về việc thành lập Hội đồng lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Phủ Hà.
Đính kèm chi tiết: 111/QĐ-SKHĐT

Phòng ĐT, TĐ và GSĐT