V/v đăng ký đầu tư dự án Khu phức hợp dịch vụ thể thao ven biển Đông Hải tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm.

Ngày 30/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 3885/SKHĐT-EDO về việc phúc đáp nhà đầu tư đăng ký đầu tư dự án Khu phức hợp dịch vụ thể thao ven biển Đông Hải tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm.
Đính kèm chi tiết: 3885/SKHĐT-EDO

Phòng ĐT, TĐ và GSĐT