công nhận Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW

Ngày 08/12/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 2162/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án Trung tâm Điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW tại Xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Ngày 12/12/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện đăng công bố danh mục dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; trang thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận và Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận và gửi Thông báo mời quan tâm số 4125/TB-SKHĐT đến các Nhà đầu tư quan tâm.

Trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ của các Nhà đầu tư quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 06/9/2021 UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND công nhận Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Trung tâm điện LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW và áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế đối với dự án.

Vậy, UBND tỉnh Ninh Thuận thông báo đến các Nhà đầu tư quan tâm được biết./.
Đính kèm:
1703/QĐ-UBND

EDO