Triển khai Luật Đấu thầu 2023

Đăng ngày 12 - 10 - 2023
Lượt xem: 56
100%

 

Ngày 23/6/2023, tại kỳ họp thứ 5, khoá XV của Quốc hội, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 và thay thế Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển nội dung của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đến các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Ban Quản lý dự án đầu tư, các đơn vị tư vấn để biết, nghiên cứu và triển khai thực hiện đúng quy định.


LDthau 2023.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đào tạo chuyên đề “Năng lực lãnh đạo và Quản trị Marketing bán hàng dành cho CEO”(27/11/2023 8:42 SA)

Danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025(06/11/2023 4:25 CH)

đăng ký làm việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...(31/10/2023 3:51 CH)

Ninh Thuận khuyến khích phát triển những doanh nghiệp mạnh, doanh nhân giỏi(31/10/2023 3:44 CH)

Ninh Thuận sắp tổ chức sự kiện ngày văn hóa, du lịch tại Cần Thơ(31/10/2023 3:40 CH)

đăng tải thông tin Dự án thu hút đầu tư từ nguồn kiều hối.(31/10/2023 3:23 CH)

đăng tải dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...(31/10/2023 3:22 CH)

Thông báo mời Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Trồng cây dược liệu công nghệ...(31/10/2023 3:13 CH)

Thông báo Công khai Kế hoạch và thông báo tổ chức sơ tuyển, tiếp nhận vào làm công chức tại Sở Sở...(20/10/2023 2:41 CH)

82 người đang online
°