Báo cáo kết quả Mức độ hài lòng của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận năm 2021

Đăng ngày 06 - 05 - 2022
Lượt xem: 26
100%

 

Ngày 27/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo 3364/BC-SKHD9T về Báo cáo kết quả Mức độ hài lòng của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận năm 2021.

Đính kèm: 3364/BC-SKHĐT


3364.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công khai Kết luận thanh tra số 2597/KL-SKHĐT ngày 20/7/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư(08/08/2022 4:42 CH)

Công khai Kết luận thanh tra số 1885/KL-SKHĐT ngày 30/5/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư(03/06/2022 2:45 CH)

Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Ninh Thuận(31/05/2022 10:05 SA)

Giao chi tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021(06/05/2022 2:21 CH)

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(06/05/2022 3:38 CH)

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục...(06/05/2022 3:35 CH)

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021(06/05/2022 3:29 CH)

Kế hoạch Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính công tại Sở Kế hoạch và...(06/05/2022 3:26 CH)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp và liên hiệp...(06/05/2022 3:04 CH)

51 người đang online
°