Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Đăng ngày 05 - 05 - 2022
Lượt xem: 80
100%

 

Ngày 21/01/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 192/KH-SKHĐT về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Đính kèm: 192/KH-SKHĐT


192.pdf

Tin liên quan

Thông báo về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của cán bộ, công chức Sở Kế...(27/12/2022 2:17 CH)

Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Ninh Thuận(31/05/2022 10:05 SA)

Giao chi tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021(06/05/2022 2:21 CH)

Báo cáo Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6...(06/05/2022 10:01 SA)

Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 (từ ngày 01/12/2020 đến ngày...(06/05/2022 9:59 SA)

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thời kỳ từ ngày 01/8/2020 đến...(05/05/2022 4:07 CH)

Kế hoạch Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021(05/05/2022 11:35 SA)

Báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6...(05/05/2022 4:56 CH)

Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021(05/05/2022 4:54 CH)

Tin mới nhất

Thông báo Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh...(08/02/2023 10:20 SA)

Kế hoạch Tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư (08/02/2023 10:18 SA)

Thông báo về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của cán bộ, công chức Sở Kế...(27/12/2022 2:17 CH)

Bổ nhiệm phụ trách kế toán Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với bà Nghiêm Ngọc Anh Tú(17/10/2022 8:12 SA)

phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng năm 2022của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận(17/10/2022 8:10 SA)

Thành lập Tổ Công tác hỗ trợ thực hiện và giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai...(17/10/2022 8:05 SA)

Công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước quý III năm 2022(17/10/2022 8:00 SA)

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022(14/10/2022 9:53 SA)

Thanh tra Dự án đầu tư Khu nghỉ dưỡng cao cấp Aminia - Ninh Chữ của Công ty cổ phần thương mại và...(14/10/2022 9:52 SA)

41 người đang online
°