Tình hình phát triển doanh nghiệp, HTX tháng 02 năm 2022 (Tính đến ngày 28/02/2022)

Đăng ngày 07 - 03 - 2022
Lượt xem: 170
100%

 

1. Về phát triển doanh nghiệp

Trong tháng 02/2022, có 27 doanh nghiệp thành lập mới/812,6 tỷ đồng, tăng 2,08 lần số doanh nghiệp và số vốn đăng ký tăng 16,7 lần so cùng kỳ; lũy kế 02 tháng đầu năm có 87 doanh nghiệp thành lập mới/1.506,9 tỷ đồng, tăng 77,6% số doanh nghiệp (87/49 DN) và số vốn đăng ký tăng 2,2 lần so cùng kỳ.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 2,2 lần so cùng kỳ (75/34 DN); có 16 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 20% (16/20 DN) và có 78 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giảm 12,4% so cùng kỳ (78/89 DN).

Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đến ngày 28/02/2022, có 3.853 doanh nghiệp/79.738 tỷ đồng. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng chiếm 36,02%.

Đồng thời, trong tháng 02/2022, đã hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn 03 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ, nâng tổng số đến ngày 28/02/2022 có 22 hộ kinh doanh được chuyển đổi thành doanh nghiệp (trong đó: TP. Phan Rang-Tháp Chàm: 15 DN, huyện Ninh Hải: 04 DN, huyện Ninh Phước: 01 DN, Huyện Thuận Bắc: 01 DN và Huyện Thuận Nam: 01 DN).

2. Về phát triển kinh tế tập thể: Hoạt động HTX tiếp tục được duy trì và phát triển, tính đến ngày 28/02/2022, có 03 HTX được thành lập mới (Hợp tác xã Đoàn Kết - Huyện Bác Ái, Hợp tác xã Xây dựng và Dịch vụ tổng hợp Tân Thuận - Huyện Ninh Sơn và Hợp tác xã Vận tải Taxi Star - TP. Phan Rang Tháp Chàm), nâng tổng số đến nay có 98 HTX đang hoạt động/122,581 tỷ đồng.

Tin liên quan

Tin mới nhất

65 người đang online
°